۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه

جان شاهرخ زمانی فعال کارگری در خطر است!


در ادامه سرکوب فعالین جنبش کارگری توسط حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی ، و در شرایطی که تعدادی از کارگران در زندان به سر می برند، شاهرخ زمانی عضوکمیته پیگیری  و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران، در ابتدا به همراه محمد جراحی در ژوئن ۲۰۱۱  دستگیر شد. او سپس در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به اتهامات غیر واقعی همچون اقدام علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. شاهرخ در اواسط ژانویه ۲۰۱۲  برای اجرای این حکم  ضد انسانی  به زندان گوهردشت کرج منتقل شد و تا کنون در حبس بسر می برد.
او در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۲ ( هشتم مارس ۲۰۱۴)  در حمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان عقیدتی و دفاع از مطالبات کارگریش در زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذا زد، در اعتراض به فشارها و شرایط غیر انسانی زندان و انتقال او از زندان گوهر دشت به قزل حصار، به اعتصاب غذای خود ادامه داده است و در شرایط وخیم و بحرانی قرار دارد. طبق آخرین خبر ها او 17 کیلو وزن کم کرده است ومسئولین زندان تا کنون هیچ ترتیب اثری به این اعتراض بر حق او نداده ا ند.
اعتصاب غذا به سرعت باعث تحلیل رفتن فرد می شود و تا مدت زمانی می توان در این شرایط به سر برد و پس از آن فرد اعتصاب کننده به کما رفته و خطر مرگ او را تهدید می کند. بهمین دلیل، خانواده شاهرخ زمانی بشدت نگران سلامتی و وضعیت بحرانی او هستند و از او خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
نهادهای همبستگی کارگری درخارج کشورنیزهم چون خانواده شاهرخ  و بسیاری ازیاران این فعال کارگری، ازوی تقاضا دارند که درلحظه کنونی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد تا بتواند با تجدید وتقویت نیروی جسمی، به ادامه مبارزه خود درراه احقاق حقوق کارگران ادامه دهد.
 لذا با توجه به شرایط بحرانی شاهرخ ، و بی تفاوتی جلادان حاکم ضروری است همه کارگران پیشرو، تمامی تشکلات کارگری مستقل داخل کشور و مردم آزادیخواه، نهادها و سازمانهای همبستگی در خارج کشور اعتراض خود را به ادامه بازداشت و شرایط غیر انسانی او در زندان را اعلام نمایند. شاهرخ زمانی نه اولین کارگری است که در زندان جمهوری اسلامی اسیر است و نه آخرین آن خواهد بود، اما اعتراض و مبارزه ما علیه حکومت ضد کارگری هم در گذشته و هم در آینده وجود داشته و خواهد داشت و همین مبارزات مداوم و پیگیرانه می تواند کارگران را متحد تر و مقاوم تر نماید.
ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران –خارج کشور ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی، خواستار ترتیب اثر به وضعیت نامطلوبش و آزادی بدون قید و شرط او و همه کارگران زندانی هستیم.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور
 فروردین 1393، آپریل 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر