۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

تشدید فشار و برخوردهای امنیتی علیه رضا شهابی!

بیانیه شماره 77: 
حکم یکسال زندان تعزیری رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود، توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد. صدور این حکم به دلیل شرکت در حوادث فروردین ماه سال ۹۳ بند ۳۵۰ زندان اوین در حالی است که رضا شهابی در آن زمان در وضعیت بسیار وخیم جسمی بسر میبرد و حتا توانایی حرکتی کوچک را نیز نداشت.
کمیته دفاع از رضا شهابی چنین برخوردهایی را در ادامه فشار بر فعالان جنبش کارگری و پرونده سازی علیه آنان میداند تا با ایجاد شرایط دشوار و امنیتی آنان را از تلاش برای کسب حقوق شان بازدارد. در حالی که حکم 6 سال زندان رضا شهابی رو به اتمام است سیستم قضایی و امنیتی وی را به صدور احکام جدید تهدید نموده و عنوان کرده بود که اگر وی به هرگونه فعالیت ادامه دهد، سالها باید در زندان بماند؛ رضا شهابی که اکنون بنابر فشار نیروهای امنیتی دور از همسر و فرزندان در شهرستان زندگی میکند، همچنان از درد در ناحیه کمر و گردن رنج میبرد و با این تبعید عملاً امکان هرگونه تلاش برای کسب معاش خانواده اش را از دست داده است.
کمیته دفاع از رضا شهابی صدور حکم یکسال جدید رضا، تبعید و تهدید وی را به شدت محکوم و خواهان لغو فوری این حکم و توقف اینگونه برخوردهای ضدکارگری است.
کمیته دفاع از رضا شهابی
8 اسفندماه 1394
k.d.shahabi@gmail.com

۲ نظر: