۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

بیانیه 143

حکم زندان داود رضوی و دادگاه علیه ابراهیم مددی لغو باید گردد.مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید و طرفین مذاکره ( دولت ایران به عنوان نماینده سرمایه داری داخلی و دولت های دیگر در مذاکره به عنوان نماینده سرمایه داری جهانی ) با خوشی و خرمی به خواسته هایشان، که شراکت در غارت و استثمار بیشتر زحمتکشان بوده و هست دست یافتند. تحریم ها برداشته شد، قراداد های سود آور بینشان بسته می شود ، افشارگری ها علیه یکدیگر، به تبلیغ برای همدیگر تبدیل می شود ، بحرانهای بین شان تقلیل یافته و هم دیگر را دست در دست به آغوش می کشند، اکنون بیش از قبل جنایات جمهوری اسلامی را پنهان می کنند و ... ،  سوال این است از این توافق و صلح چه چیزی نسیب زحمتکشان شده است ؟
به محض اینکه نماینده  کارفرمایان و حافظ سرمایه داری  ( دولت، در مجموع حکومت جنایت کار و دزد و اختلاس گر جمهوری اسلامی) احساس کرد که تنش باسرمایه جهانی رو به حل شدن است در جهت عملی کردن تعهد خود به سرمایه جهانی  یعنی امن تر کردن بازار کار و مصرف ایران  و تضمین سود آوری گردش سرمایه سرکوب زحمتکشان را بیش از پیش افزایش داد، این شتاب افزایش را با به قتل رساندن شاهرخ زمانی کلید زدند، که اکنون با محاکمه کارگران  بافق ، مس خاتون آباد و فعالین کارگری و معلمان به شدت ادامه دارد.
آزاد شدن پول های بلوکه شده نه تنها هیچ مشکلی از کارگران ، معلمان و پرستاران و باز نشستگان حل نکرده است بلکه قبل از رسیدن به بانک های کشور بین باند های روحانی ، نظامی و آقا زاده ها تقسیم شده است ، دستمزدهایی معوقه هم چنان معوقه هستند و می شوند ، کارگران اگر اعتراض کنند دستگیر و زندانی می شوند، کارگران و معلمان و پرستاران را به دلیل اعتصاب محاکمه و زندانی می کنند در حالی که تنها راه و ابزار مبارزه کارگران و زحمتکشان در مقابل غارت و استثمار توسط سرمایه داران اعتصاب است. کودکان هم چنان بیش از قبل، از تحصیل و بازی محروم شده به کودک خیابانی و کار تبدیل می شوند ، تعداد بی خانمانها که یک  شکل آن کارتون خوابی است هر روز رو به افزایش هستند، هر روز کارگران بیشتری اخراج می شوند و بیکاری حوانان تشدید می گردد، هم چنان تغییر قوانین کار علیه زحمتکشان به شدت ادامه دارد، هر روز بیش از قبل قرارداد های رسمی به قرار داد های موقت و سفید امضا تبدیل می شوند ، هزینه های بهداشت و درمان و بیمارستانها بر اثر خصوصی سازی بیمارستان ها سرسام آور شده و از عهده بیشتر مردم خارج  است  ، انواع بیماری های سخت به دلیل عدم وجود بهداشت و آلوده بودن مواد غذایی وارداتی توسط باند های مافیای حاکم در نظام اسلامی و آلودگی هوا به دلیل بی کفایتی و عدم انجام وظایف خود توسط دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به شدت رواج دارد، مدارس و دانشگاهها و خدمات عمومی بیش از قبل در حال خصوصی سازی و غارت هستند، همچنان باند های مافیایی روحانی – سپاهی با امنیت بیشتر مشغول دزدی و اختلاس هستند ، اعتیاد و فحشا بی وقفه در حال افزایش است.
لازم است از خود بپرسیم، چرا پس از این توافق سرکوب  کارگران و زحمتکشان نه تنها کمتر نشده  بلکه سرمایه داران و کار فرما یان با دست باز تر به حق و حقوق ما حمله می کنند و فعالین کارگری و معلمی را بیش از قبل سرکوب و زندانی می کنند؟
کارگران و زحمتکشان توجه کنید :  پس از حل شدن برخی از اختلافات نمایندگان دو جناح سرمایه ( سرمایه داخلی با سرمایه جهانی ) که درتوافق هسته ای نمود یافته است برنامه های برای غارت بیشتر و متحدانه تر و سرکوب سازمان یافته تر ما کارگران و زحمتکشان در دستور کار طرفین قرار دارد ، ماهیت زیر بنایی توافق صورت گرفته این است که دولت ایران به عنوان نماینده سرمایه داری داخلی به دولت های مقابل در مذاکره به عنوان نمایندگان سرمایه جهانی تعهد داده است که ایران را به سرزمین امن برای گردش سرمایه و کسب فوق سود تبدیل کند ، در این جهت است که  شاهرخ زمانی را کشتند ، کارگران بافق و خاتون آباد محاکمه می شوند ، اذیت و آزار علیه جراحی ، بهنام ، شیرزاد، مهدی فراحی شاندیز ، مرادی نیا ، رسولی نژاد ، بداقی ، عبدی ، قنبری ، باقری و بهشتی، باغانی  و ... افزایش می یابد، جعفر عظیم زاده زندانی می شود ، علیه محمود صالحی 9 سال حکم زندان صادر می گردد، بسیاری از فعالین  مانند رضا شهابی ، پروین محمدی ، واله زمانی و ... برای جلو گیری از متحد شدن کارگران احضار ، تهدید و تبعید می شوند، اکنون به داود رضوی 5 سال زندان دادند و ابراهیم مددی را می خواهند محاکمه کنند ، و علیه کارگران ، معلمان ، پرستاران و بازنشستگان نقشه های در دست اجرا دارند.
کارگران و زحمتکشان : روند کارها نشان می دهد که  از پروسه توافق فوق هیچ تغییر در جنگ و نبرد طبقاتی صورت نگرفته بلکه توافق فوق برای دامن زدن و افزایش استثمار کارگران توسط کارفرمان است ، و نه تنها هیچ برنامه ای به سود کارگران در دستور کار دولت ها وجود ندارد، بلکه نمایندگان سرمایه داری داخلی و جهانی یکدست و متحد شدند تا بیش از قبل ما را غارت کنند، در این جهت است که بیشتر از قبل کارگران ، فعالین کارگری و معلمین را سرکوب و زندانی می کنند، برای کسب مطالبات خود در جهت  مبارزه و نبرد طبقاتی تنها یک راه وجود دارد، شاهرخ زمانی دائمان، فریاد می زد " چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است" 
ما از تمامی کارگران، معلمان ، پرستاران ، بازنشستگان و جوانان ، همچنین تشکل های مو جود و نیروهای انقلابی می خواهیم در جهت دست یابی به وحدت طبقاتی ، ضمن اعتراض یکدست و متحدانه  علیه زندانی کردن و محاکمه  کارگران و معلمان ، به حکم صادره علیه داود رضوی و تشکیل دادگاه علیه ابراهیم مددی اقدام به برنامه ریزی و اعتراضات متحدانه نمایند. اعلام می داریم اکنون یکی از مهمترین راه کسب وحدت طبقاتی اقدام به ایجاد فدراسیون سراسری کارگران و موازی با آن اقدام به ایجاد هسته های مخفی انقلابی جهت آماده کردن شرایط ساخت حزب انقلابی طبقه کارگر است ، همه می دانیم ایجاد فدراسیون سراسری کارگران و حزب انقلابی طبقه کارگر از اهداف والای شاهرخ زمانی بود.
اعتراض به افزایش سرکوب ، حمایت و دفاع از آزادی کارگران و معلمان زندانی ، خواست لغو محاکمه کارگران بافق ، خاتون آباد و معلمان و عدم تعقیب و پیگیری و اعتراض و جلو گیری از اجرایی شدن احکام صادر شده علیه فعالین کارگری و معلمی  واعتراض به حکم صادره و دادگاه برنامه ریزی شده علیه داود رضوی و ابراهیم مددی و اقدام به ایجاد فدراسیون سراسری کارگران  و حزب انقلابی طبقه کارگر هم جهت و تقویت کننده یک دیگر است و اقدامات مشترک و متحدانه  جهت ممکن کردن انها ( اعتراضات فوق و اقدام به ساختن فدراسیون سراسری و  حزب) دارای یک روند و پروسه است و می توان به طور موازی آنها را عملی کرد. وظیفه امروزی و عاجل و ضروری تشکل ها و کارگران انقلابی ساختن فدارسیون و حزب  انقلابی طبقه کارگر است .

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری،
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر؟

کارگر و معلم  زندانی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

29 /11/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر