۱۳۹۴ بهمن ۲۶, دوشنبه

در رابطه با فدراسیون سراسری کارگری


در رابطه با فدراسیون سراسری کارگری


مصاحبه ای در رابطه با ساختن فدارسیون سراسری کارگران که از پیشنهاد های شاهرخ زمانی و حیدر عمواوغلی است توسط جمع قدم اول تهیه شده است همچنین جمع قدم اول در نظر دارد مصاحبه دیگری در رابطه با ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر نیز تهیه کند
مصاحبه محسن رضوانی با محمد اشرفی

https://www.youtube.com/watch?v=pfivZ_chiFk&feature=youtu.beهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر