۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

آقای اسانلو دست از سر جنبش کارگری بردارید.





پس از انتشار بیانیه کذب همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران در خصوص انتخابات آتی (انتخابات مجلس دهم) که اسامی چند تن از کارگران زندانی از جمله محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده و پدروی رحمان ابراهیم زاده ،ارژنگ داودی به عنوان امضا کننده زیر بیانیه آورده شده بود هر کدام از این زندانیان با ارسال نامه هایی از داخل زندان خواستار حذف نام خود از لیست امضا کنندگان این بیانیه شدند .آقای اسانلو عکس العمل منحصر بفردی طبق معمول ،به اعتراض زندانیان سیاسی به عمل شنیع خود دارد نه تنها هیچ اسمی از کسانی دیگری که خواستار حذف نام خود شده اند نمیبرد تنها به بهنام ابراهیم زاده بسنده میکند و میگوید فایل صوتی بهنام را در خصوص امضا بیانیه در اختیار هر کسی که بخواهد قرار میدهد و هیچ واهمه ای از آوردن نام وی زیر این بیانیه کذب وبه عنوان حامیان کمپینش ندارد سوال اینجاست آقای اسانلو اینکار دادن گرای امنیتی یک زندانی سیاسی تلقی نمیشود؟به فرض صحت ادعای شما آیا بهنام اطلاعی از متن بیانیه
داشته است ؟ آیا حق اینرا ندارد بعد از اطلاع از متن بیانیه و اهداف کمپین سازشکار شما خواستار حذف نام خود از لیست امضا کنندگان شود؟ در مورد امضای محمد جراحی ،ارژنگ داودی چه پاسخی دارید؟
آقای اسانلو بهتر است شما و شرکای سازشکارتان در داخل کشور که در حال حاضر به عنوان سوپاپ اطمینان رژیم و مانع درمقابل جنبش واقعی کارگری عمل میکنید بیش از این عروسک خیمه شب بازی رژیم نشده و دست از سر جنبش کارگری بردارید.


اسماعیل فتاحی -  
  2016/2/4

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر