۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

قابل توجه خوانندگان و رفقا

  چهار روز پیش متن بیانیه در دفاع از داود رضوی و ابراهیم مددی که به امضای هفت تشکل فعالین و کارگری داخل رسیده بود به ایمیل کمیته حمایت ارسال گردیده بود و اعضای کمیته حمایت طبق روند کاری خود آن را منتشر کردند که روز قبل دوستانی از داخل تماس گرفته و اعلام کردند که این بیانیه نهایی نشده بود و نباید منتشر می گردید.

با توجه به اینکه اعضای کمیته حمایت طبق روند کاری و وظیفه ای که برای خود تعیین کردند عمل نموده است،در همین حال چون  بیانیه نهایی نشده بود و نباید منتشر می شد ، در نتیجه از انتشار ان عذر خواهی می کنیم  (با توجه به این که متن دریافتی در ایمیل توضیحی برای عدم انتشار نداشت ) ما  منتظر خواهیم بود تا دوستان در داخل به توافقات لازم در دفاع از کلیه کارگران و فعالین در بند و آنهای که درحال محاکمه شدن  هستند برسند و در این راستا بیانیه ها و حرکت های مشترکی متحدانه  انجام بدهد با امید چنان روزی

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/12/1394 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر