۱۳۹۴ تیر ۲۸, یکشنبه

گزارش حکومت نظامی در اهواز

جمهوری اسلامی در اهواز حکومت نظامی بر قرار کرده است .


با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی ایران در شکل شوونیسم مذهبی و ملی مرکز و رژیم های سابق تحت پیروی از سنت شوونیسم مرکز همیشه سعی در تضعیف هویت اقلیتهای ملی کرده  و در این راستا تلاشهای فراوان از جمله تغییر نام شهرها، محدودیت اسمی برای نوزادان، تغییر آوا وسنن و حذف زبان مادری غیر فارسی از دورههای تعلیمات آموزش و پرورش و همچنین تغییر ساختار و ترکیب فرهنگی تاریخی و اقتصادی ملتها با سیاستهای همسو با شوونیسم مرکز نموده اند، از جمله این اعمال ، منع مردم عرب زبان اهواز از ادای فریضه نماز و جشن در عید فطر  که بیشتر از این که عید مذهبی باشد یک عید سنتی برای آنان است و هم چنین اعلام حکومت نظامی و بازداشتهای فراوان که از روز شنبه و یکشنبه تا کنون ادامه داشته است از جمله نمونه جدید کارهای این رژیم پیرو شوونیسم ملی – مذهبی  در جهت مسخ هویت مردم عرب و تحمیل سیاستهای شوونیسم مرکز بر آنان می باشد .
حق تعیین سرنوشت، حق انکار ناپذیر همه ملیت هاست.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
28/4/1394هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر