۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

بیانیه 126

می خواهند فردا 14 نفر را در زندان گوهر دشت اعدام کنند!!!
هر روز در زندانهای مختلف تعدادی را اعدام می کنند!!!
هر روز کارگران بیشتری دست به اعتراض و اعتصاب می زنند!!!
اعتراضات معلمان و پرستاران همچنان ادامه دارد!!!
بدلیل عدم رسیدگی به خدمات شهری تهران و کرج را سیل گرفت و بیش از 10 نفر کشته شدند!!!
در اهواز حکومت نظامی بر قرار شده است !!!
در تلویزیون اعترافات دیکته شده به زندانیان را پخش مجدد می کنند!!!
گارد ویژه به سالن های مختلف زندانها حمله می کند!!!
خامنه ای به رشد افکار مارکسیستی در دانشگاها اعتراف می کند!!!
وزیر اطلاعات نیروهای فعال را بار ها و بار ها تهدید به دستگیری می کند!!!
دستگیری ها و محاکمات و حکم های صادره را افزایش داده اند!!!
و ... !!!
همه اینها به ما گوش زد می کنند خیزشی در راه هست!!!

طی آخرین خبر دریافتی امروز دوشنبه 29/ 4/1394 تعداد 14 نفر از زندانیان در زندان گوهردشت کرج از بند های مختلف را برای اجرای حکم اعدام  به انفرادی انتقال دادند. جنایت کاران جمهوری اسلامی بی وقفه انسانها را با تکیه بر قوانین اسلامی که  ضد انسانی  ، ضد آزادی و برابری و ضد حقوق برابر و بشریت است هر روز اقدام به قتل عام می کنند ، حاکمان اسلامی ثروت های عمومی را می دزدند در مقابل مردم را به فلاکت اقتصادی، بیکاری ، حقوق های معوقه ، دستمزد های چهار بار زیر خط فقر ، قراداد های موقت و سفید امضا ، ناامنی شغلی ، نا امنی زندگی، فقر ، فحشا ، اعتیاد ، حذف یارانه ها ، خصوصی کردن  آموزش و پروش و آموزش عالی، خصوصی کردن بهداشت و درمان و سلامتی عمومی ، گرانی و تورم فلاکت بار ، واردات مواد غذای آلوده ، نابودی جنگل ها و ساختن ویلا برای آقا زاده ها ، وارد کردن اجناس از طریق مافیا ثروت و قدرت با هدف به ورشکستگی کشاندن کارخانجات ووادارکردن مردم به زندگی خطر ناک ، و سپس همان انسانهای وادار شده به جرم را به بهانه ایجاد امنیت قتل عام می کنند ، مردم را به دلیل کبود آب تحت فشار می گذارند و وقتی باران می بارد بدلیل اینکه بودجه مملکت را سران اسلامی دزدیده اند خدمات عمرانی شهری انجام نشده است، سیل می آید خانه و کاشانه و هستی مردم را نابود می کند،  مانند سیل روز قبل بیش از 10 نفر را در تهران و کرج میکشد این نیز مانند همه جنایات دیگر از جمله عدم رسیدگی به زلزله زدگان بم ، ورزقان و ...  نتیجه دزدی های سران جمهوری اسلامی است، یا در مقابل خواست انسانی و حق مسلم مردم در اهواز حکومت نظامی بر قرار کرده آنها را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار می دهند ، و ... اما در مقابل برای پنهان کردن واقعیت و دزدی ها و اختلاس ها اقدام به کشتن فرزندان این کشور به بهانه های مختلف می کنند ، این جنایت کاران پیروان ولایت فقیه و ولایت اسلامی قبل از توافق دزدیدند و کشتند و اکنون خود را برای دزدی و کشتن برای بعد از توافق آماده می کنند ، طی دو هفته گذشته همه حرف ها و گفته های وزیر اطلاعات ، خامنه ای رهبر دزدان و قاتلین، سربازان گمنام حکومت امام زمان در این جهت است که با شدت بخشیدن به اعدام ها و دستگیری ها و محاکمات و تبلیغات گمراه کننده اذهان مردم را به بی راهه بکشند تا ضعف و زبونی شان در رابطه با شکست هسته ای و نرمش و قر قهرمانه رهبر معظم و ترس از خیزش های مردمی را پنهان کنند و در مقابل مطالبات مردم، بخصوص در مقابل مطالبات و اعتراضات روز  کارگران ، معلمان و پرستاران چنگ و دندان نشان می دهند تا با ایجاد ترس و وحشت خود را نگهدارند، تا شاید با کمک غرب دوباره جان تازه ای بگیرند.
 در این مسیر و جهت  فریب مردم که پی برده اند تنها راه نجات، سوسیالیسم است  با توجه به گفته های دو هفته قبل خامنه ای جنایت کار ، در دیدار با بسیجیان ( ساندیس خوران) که از آنها به عنوان "جمعی از دانشجویان" یاد می کند، گفته بود: "گروههای مارکسیستی و کمونیستی از روشهای غیراقناعی و تحمیل عقاید خوداستفاده می کردند. اگر برخی خبرها درباره فعال شدن دوباره جریان مارکسیستی در بعضی دانشگاهها، واقعیت داشته باشد، قطعاً پول آمریکایی حامی این جریان است تا دانشجویان متفرق و شقه شقه شوند "خامنه ای ضمن اعتراف به رشد افکار انقلابی در دانشگاه ها و جامعه  با  گفتن این دروغ ها ضمن تلاش برای فریب مردم به نیروهای ضد انسانی خود خط تبلیغاتی و عملیاتی می دهد، و ماموران و سربازان جنایت کار وسربازان گمنام امام زمان برای تداوم  جمهوری اسلامی تلاش می کنند با پخش مجدد شوهای تلویزیونی همدستان خود در برقراری و ثبات حاکمیت جمهوری اسلامی و قتل عام انقلابیون به بهانه و تبلیغ دروغین ضد امپریالیست بودن جمهوری اسلامی دوباره با شدت بیشتر به مارکسیسم حمله کند، البته با توجه به اینکه همین شو ها و اعترافات دروغین و دیکته شده به این بد بخت های که در زندان زیر وحشیانه ترین شکنجه ها و فشار ها بودند تهیه شده است  که حتی پس از تهیه اعترافات دیکته شده به معترفین نیز رحم نکرده و بیشتر آنها را به طروق مختلف کشتند ، اکنون تلاش می کنند با چسباندن آنها به مارکسیسم و قالب کردن آنها بعنوان نماینده مارکسیسم ،مردم را از مارکسیسم نا امید کنند و مردم را از پیوستن به راه سوسیالیسم باز دارند ، چرا که جمهوری اسلامی طی 36 سال عمر خود و حکومت های سرمایه داری جهان در کل عمر خود می دانند هر گاه توده ها به پا خیزند تنها راه نجات مردم و نابودی حکومت ها، سوسیالیسم است، بر این مبنا اکنون جمهوری اسلامی با کمک غرب اقدام به شدت بخشیدن سرکوب مارکسیست ها می کنند و این را فعلا" با تبلیغات فریبکارانه از پخش شوهای تلویزیونی شروع کرده است، مردم باید بدانند سران و مقامات حزب توده هرگز نماینده  مارکسیست نبوده و طبق گفته خسرو روزبه حزب توده  حزب انقلاب نبوده ، بلکه حزب رفرم بوده است و در هر زمان که توده ها و کارگران احتیاج به رهبری انقلابی داشتند مانند 1332 و یا 1357  حزب توده مطالبات انقلابی کارگران و توده ها را رها کرده ، به کمک حکومت ها و طبقه حاکم شتافته است ، همان گونه که در دهه شصت در جهت ثبات جمهوری اسلامی خود را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد. کارگران معلمان ، دانشجویان ، دانش آموزان ، زنان و جوانان و مردم انقلابی از یاد نبریم که حزب توده هیچ وقت مارکسیسم را نمایندگی نمی کرده است که امروز اعمال آن نشان دهنده شکست مارکسیسم محسوب شود. علی رغم موارد گفته شده ما کشتن و قتل انسانها، حتی اعضای حزب توده  بدست جنایت کاران جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کنیم.

کارگران ومعلمان ، پرستاران و مردم انقلابی با تکیه به یکدیگر و همبستگی و گسترش مطالبات خود و با افشای حرکت های جمهوری اسلامی و با باز گوی جریانات و تاریخ دهه شصت اجازه ندهید یک بار دیگر چهره تنها راه نجات بشریت ، یعنی سوسیالیسم را کدر و خدشه دار کنند. و بدانید سوسیالیسم علی رغم اینکه تنها راه نجات است ولی هر گز خود به خود بر قرار نخواهد شد و برای رسیدن به سوسیالیسم تنها راه ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است ، برای یکپارچه شدن ، برای همبستگی طبقاتی ، برای تبدیل شده به طبقه برای خود و برای دست یابی به مطالبات خود و دست یابی به سوسیالیسم باید در سازمانهای صنفی و سیاسی خود مانند اتحادیه ، سندیکا ، کانون های صنفی ، فدراسیون ها ، کنفدراسیون ،شوراها ، هسته ها و کمیته ها و حزب انقلابی طبقه کارگر متشکل شویم ، و بدانیم مارکسیسم تنها راه رسیدن به سوسیالیسم است، برای همین جمهوری اسلامی و تمامی حکومت های جهان می ترسند و تمام تلاش خود را بکار می برند تا آن را نزد توده ها بی اعتبار کنند ، تکرار این شوهای تلویزیونی و زنده کردن مرده ها نیز در جهت فریب مردم است تا جمهوری اسلامی بتواند تداوم یافته و غارت و دزدی و اختلاس را  به قیمت  و با تحمیل فلاکت اقتصادی، بیکاری ، حقوق های معوقه ، دستمزد های چهار بار زیر خط فقر ، قراداد های موقت و سفید امضا ، ناامنی شغلی ، نا امنی زندگی، فقر ، فحشا ، اعتیاد ، حذف یارانه ها ، خصوصی کردن  آموزش و پروش و آموزش عالی، خصوصی کردن بهداشت و درمان و سلامتی عمومی ، گرانی و تورم فلاکت بار ، واردات مواد غذای آلوده ، نابودی جنگل ها و ساختن ویلا برای آقا زاده ها ، وارد کردن اجناس از طریق مافیا ثروت قدرت با هدف به ورشکستگی کشاندن کارخانجات ووادارکردن مردم به زندگی خطر ناک و ...  پا برجا نگهدارد.

کارگران ، معلمان و پرستاران ، دانشجویان و دانش آموزان و مردم آزادی خواه در روز 31 تیر به تجمع معلمان مبارز در مقابل مجلس بپیوندید .حکم اعدام لغو باید گردد. 
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 
زنده باد انقلاب ،
زنده باد سوسیالیسم،  

چاره ما زحمتکشان وحدت و نشکیلات است .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 
29/4/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر