۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

تکذیبیه زندانیان کارگری :


تکذیبیه زندانیان کارگری :

ما بیانیه ضد آزادی و برابری را امضا نکردیم !!!
قبول ادامه حضور در قالب یک کشور برای تمامی یا چندتای از خلق ها فقط و فقط در صورتی قابل پذیرش و دفاع است که بطور داوطلبانه و آزادانه انتخاب شده باشد و دقیقا" جدا شدن و کسب استقلال و تشکیل کشور مستقل نیز به اندازه ماندن در قالب یک کشور حق مسلم تمامی خلق ها است و مخالفت با چنین ازادی و برابری از جانب  هر نیروی حرکتی ارتجاعی و ضد انسانی است و ما از انتخاب آزادانه و داوطلبانه هر دو شکل را حق مسلم تمامی خلق ها می دانیم و با تمام وجود از آزادی انتخاب آنها دفاع  کرده و هرگونه حرکت ، عمل و یا گفتاری که آزادی خلق ها را خدشه دار نماید را محکوم می کنیم، و ما امضا کنند زیر این تکذیبیه  اعلام می داریم متنی را که با عنوان "  «حاکمیتِ ملیِ» ایران مطلقاً تقسیم پذیر نیست! " در جهت جواب دادن به  برنامه های دولت بریتانیا  منتشر شده و امضای ما را نیز زیر آن گذاشته اند نمی پذیریم و اعلام می داریم ما چنین متنی را امضا نکردیم ، همچنین فکر و اندیشه جاری در متن فوق را ضد آزادی و ضد برابری انسانها و خلق ها تلقی می کنیم، و ضمن مخالفت با هر گونه دخالت خارجی از تمامی کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب می خواهیم به خقوق برابر خلقها و انسان ها احترام بگذارند و از دنباله روی از هر گونه شوونیسم دوری کنند، دفاع از تمامیت ارضی بدون احترام به حقوق ازادانه خلق ها چه در قالب امت اسلامی و چه در قالب رعیت پادشاهی ناقض صد در صدی حقوق اولیه انسانها حتی نسبت به قوانین حقوق بشری موجود در جهت حق تعیین سرنوشت خلقها ست، چنین حرکتی که مخالف آزادی انتخاب خلقها حتی در چهار چوب آزادی های دمکراتیک محدود موجود در نظام سرمایه داری نیز قابل پذیرفتن نیست، و همچنین در کشوری مانند ایران دفاع از تمامیت ارضی با هر بهانه ای برابر با دفاع از چپاول 99 در صد مردم توسط مولتی میلیادر های غارتگر روحانی – نظامی – اطلاعاتی است.

زنده باد آزادی ، زنده بادحق انتخاب ،
زنده باد برابری خلق ، زنده باد استقلال

کارگران زندانی :
محمد جراحی ، سعید شیرزاد ، شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراحی شاندیز، امیر امیر قلی
  20/4/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر