۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

بیانیه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در حمایت از اعتراضات روز جهانی زن

با شرکت کسترده در اعتراضات هشت مارس

جنبش را گسترده تر گردانیم !!!

هم میهنان گرامی در شرایطی که مبارزات حق طالبانه و دمکراتیک و آزادیخواهانه و پیشتازی زنان ، معلمان ، کارگران ، دانشجویان ، حامیان محیط زیست علیه نابرابری ، تبعیض و سرکوب و برای رسیدن به حقوق خود گسترش می یابد ، یک بار دیگر از همگان به ویژه از تشکل ها و جنبش ها دعوت می کنیم نظاره گر نباشند، با پشتیبانی از این جنبش به صفوف حق طلبان پیوسته و از فرصت تاریخی پیش رو برای ایجاد و گسترش اتحاد و همبستگی ملی استفاده کنند، نباید کارگر ، معلم ، پرستار ، زنان و دانشجویان تنها ماده یا حتی جدا از همدیگر به مطالبه خواستهای خود بپردازند.
زیرا خواسته ها و سر نوشت همگی یک سان است ، باید روز 13 اسفند را به روز 17 اسفند که مصادف با هشت مارس روز جهانی زن می باشد پیوند دهیم، از فراخوانهای زنان آزاده و برابری طلب پشتیبانی کنیم.
ما امضا کنندگان زیر فرصت را مختنم شمرده بعضی از خواسته های ملی را به تشکل ها و کمیته های سازمانده جنبش دمکراتیک پیشرو ارایه می دهیم :
1- خواهان لغو تمامی قوانین غیر انسانی و مرد سالارانه هم چون قانون مربوط به دیه ، شهادت ، قصاص ، ارث که زن را نصف مرد به حساب می آورد بوده و خواهان برابری کامل زن و مرد و آزادی زنان در انتخاب پوشش ، تحصیل ، شغل ، همسر ، مسافرت ، طلاق و حضانت بچه ها می باشیم .
2- خواهان تحقق کلیه خواسته های معلمین در تامین معیشت شرافتمندانه ، نفی هر گونه تبعیض به لحاظ قانون تعین رتبه شغلی ، پیش گیری از تاراج سرمایه های مادی و معنوی آموزش و پرورش به بهانه خصوصی سازی به ویژه خواهان اداره امور آموزشی و پرورشی  با حضور نمایندگان واقعی معلمان می باشیم .
3- تدوین قانون کار مترقی با حضور موثر و اساسی نمایندگان واقعی کارگران و مزد بگیران که متضمن تمامی مطالبات پایه آنها در موارد زیر می باشد :
الف - دستمزد متناسب با  تورم و تامین زندگی شرافتمندانه
ب- حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل و ...
4 - خواهان الغای کامل قرار داد سفید امضا  (که هر گونه قرار داد یکطرفه بهره کشی از کارگران را فراهم می سازد ) و اشتغال دائم هستیم.
5 - ایجاد شرایط کاملا" انسانی و عادلانه متناسب با سختی کار برای پرستاران و سایر زحمتکشان و توجه کامل به خواسته ها و مطالبات گروه های اجتماعی همچون باز نشستگان و ...
6- جدایی کامل امور دینی از امور  آموزشی ، کاری و سیاسی  و عدم دخالت دادن آنها در حقوق اکثر شهروندان اعم از انتخاب شغل ، تحصیل و سایر حقوق اجتماعی
7- خواهان لغو قانون ضد انسانی و بسیار ارتجاع قصاص ، اعدام  و هر نوع شکنجه ، و همچنین خواهان  آزادی کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی  ، آزادی احزاب ، مذاهب ، تشکل های مدنی و پذیرش اصل تفکیک قوا به ویژه قوه قضاییه مستقل ، دادگستری عادلانه ، کانون وکلای مستقل و انحلال دادگاه های ویژه هم چون دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت هستیم.
8 - لغو کامل تفتیش عقاید و سانسور و پذیرش آزادی بیان ، قلم ، تالیفات و امور دفتری و امور انتشاراتی  و ابنترنتی  می باشیم.
9- لفو نظارت و کنترل نهاد های نظارتی استصوابی در انتخابات و پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک در همه سطوح و منع دخالت و  کنترل نهاد های امنیتی و سرکوب گر از جمله بسیج و حراست در مراکز کاری و آموزشی و خدماتی مختلف و آزادی تشکل های صنفی ، آموزشی از جمله اتحادیه ها ، انجمن و سندیکا ها تا در جهت داشتن حق اعتصاب در جهت احقاق خواسته های خود.
10 - تامین حق مردم به لحاظ بهداشت و درمان ، مسکن و اموزش رایگان و تامین اشتغال دائم و دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه و تامینات اجتماعی از جمله بیمه های درمانی ، بازنشستگی ، بیکاری و از کار افتادگی
11 - حق برابر برای آحاد شهروندان ایرانی و نفی هر گونه تبعیض مذهبی ، جنسی و نژادی ، زبانی ، طبقاتی و اجتماعی ، لغو قوانین مربوط به تمرکز گرایی و تاکید بر هویت قومی و زبان مادری با عنایت بر استقلال و مبارزه با هر گونه بهره کشی
12 - افشا و مجازات قانونی و عادلانه عوامل حکومتی شرکت کننده در جرائمی همچون اعدام و شکنجه شهروندان ، فساد ، دزدی ، اختلاس های میلیاردی در دادگاه های صالحه
13 - باز سازی و نوسازی و سرمایه گذاری در صنایع ویران شده در جهت ایجاد اشتغال برای لشگر بیکاران ، ایجاد امنیت کامل برای جذب نیروهای بیکار با تدوین قوانین مترقی ، خلع ید از رانتخواران حکومتی در کلیه زمینه های اقتصادی ، مقننه ، قضایی و سیاسی و هر گونه حق ویژه و قدرت غیر پاسخگو و فرا قانونی
14 - منع واردات کالاهای بونجل توسط رانتخواران حکومتی و نظارت دقیق قانونی بر بازرگانی خارجی توسط نمایندگان واقعی ملت که از طریق ارگانهای پایینی انتخاب شده باشند و کنترل دمکراتیک بر آنها داشته باشند.

زندان رجایی شهر
11/12/1393

حشمت اله طبرزدی ، شاهرخ زمانی ، افشین حیرتیان و خالد حردانی  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر