۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی می خواهد زندانیان سیاسی را قتل عام کند!!!در ترس از انقلاب مردمی فاجعه کشتار زندانیان مانند دهه شصت در حال تکرار است ، امروز گارد ویژه به سالن 10 ریخته و 6 نفر اعدامی به نام های  حامد احمدی جهانگیر دهقانی جمشید دهقانی کمال ملائی صدیق محمدی هادی حسینی را با خود برد .
در پی فرو پاشی مناسبات اقتصادی ، اجتماعی کشور و انزجار و تنفر جهانی از حکومت و بن بست سیاست های ضد بشری حاکمان و خیزش عمومی کارگران ،  معلمان ، پرستاران و جوانان
ولایت مطلقه میلیادرهای چپاول گر عین تمامی حیات ننگین خود مانند خوردن جام زهر  در مورد جنگ خانمان سوز و کشتن زندانیان سیاسی در وحشت از سرنگونی انقلابی با افزایش اعدام ، کشتار زندانیان بی دفاع را در دستور خود قرار داده است .
تکلیف نا معلوم اعدامیان سیاسی ارومیه و اعدام  30 نفر طی ده روز اخیر و اینکه  امروز ریختن صد ها نفر نیروی اطلاعاتی ، سپاه و گارد ویژه به سالن ده و بردن 6 نفر اعدامی به جای نا معلوم  نشان گر قتل عام  زندانیان بی دفاع برای ترساندن مردم مبارز از ادامه اعتراضات و تظاهرات می باشد، چپاول گران ثروت های ملی که در مقابل اعتراضات و اعتصابات و اراده میلیونی ستمدیدگان خود را محکوم به فنا می دانند به همه کار دست می زنند. (از جمله در نامه فدایت شوم به شیطان بزرگ تا مانور نظامی برای نشان دادن قدرت پوشالی خود تا حتی پروازهای هواپیما های جنگی میگ در آسمان تهران) اما اگر همه این اعمال به عنوان طبل تو خالی مافیای ثروت و قدرت توانست جلو ی انفجار انقلابی کارگران ، پرستاران و معلمان را بگیرد آنگاه حکومت ضد انسانی جمهوری سرمایه داری اسلامی می توانند به ادامه بقای ننگین خود در بهره کشی و غارت ثروت های ملی امیدوار باشند.
طنین شعار قهرمانانه مردم برای قطع شکنجه و اعدام و آزادی زندانیان سیاسی نشان داد که مردم  خواست نان را با خواست آزادی از ستم و نا برابری پیوند داده است و ریشه دیکتاتوری را هدف قرار داده اند ، این قانون تکامل حکم تاریخ است کور کردن چشم جباران و شکستن شیشه عمر بهره کشان در دست مردم  مردم انقلابی است ، و که این کار با ادامه آگاهانه ، متشکل ، سازمانیافته و سراسری اعتصابات و مبارزات انقلابی توده های ستم دیده ممکن خواهد شد، کاری که با همبستگی و اتحاد آگاهانه کارگران ، معلمین و پرستاران و دیگر ستمدیدگان امروز در ایران بلا زده شروع شده است و می رود تا در تبدیل شدن به سیل خروشان بنیان کن ، بنیاد اربابان و حاکمیت طبقاتی سرمایه داران را ویران کرده و به دیکتاتوری بورژوایی و بهره کشی پایان دهند.
 هم وطن فریاد زندانی سیاسی فریاد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی می باشد، آزادی زندانی سیاسی شروع آزادی از استثمار و بهره کشی می باشد، علیه اعدام و شکنجه و زندان برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزید. نگذارید جمهوری اسلامی یک بار دیگر زندانیان سیاسی را قتل عام کند .
توفنده و پر خروش باد مبارزات قهرمانانه مردم
زنده باد حاکمیت شورای دمکراتیک کارگران و زحمتکشان
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
11/12/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر