۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری : محاکمه جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محکوم می کنیم!!!

چرا با کارگران دشمنی می کنید؟

محاکمه  جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محکوم می کنیم!!!
چرا به جای رسیدگی به شکایات ، اعتراضات و درخواست های کارگران آنها را محاکمه و زندانی می کنید ؟
با محاکمه و زندانی کردن معلمان و کارگران از چه کسانی دفاع می کنید؟
مگر کارگران و معلمان چه می خواهند؟
آیا غیر از زندگی کردن ، حفظ خانواده، داشتن شغل ، دریافت دستمزد متناسب با تورم  و حق اعتصاب ، ایجاد تشکل های مستقل خود و حق نفس کشیدن ، داشتن بیمه و تامین اجتماعی، دفاع از حقوق قانونی خود و امکان بر قراری زندگی انسانی چه می خواهند ؟ که این گونه با اتهامات واهی و ساختگی فعالین و نمایندگان کارگران و معلمان را محاکمه و زندانی می کنید؟
بدنبال افزایش اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگران ، معلمان و پرستاران و بازنشستگان و ... و تدام بلا انقطاع بسیاری از اعتصابات ، دولت و دادگاهها دست به اقدامات منظم، سازمانیافته و معنا دار در سرکوب کارگران و معلمان زده اند، در این راستا اقدام  به محاکمه کارگران و معلمان با اتهامات واهی کرده اند، تا شاید بتوانند با ترساندن کارگران و فعالین کارگری اعتراضات، تجمعات و اعتصابات را کنترل و کمتر کرده در نهایت سر کوب و از بین ببرند ، در پی چنین سیاست ضد کارگری است که جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محاکمه کردند و هر کدام را با استناد به اتهامات غیر واقعی به سه سال و نیم محکوم نمودند ، در حالی که هنوز کارگران بسیاری از جمله بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی و دهها کارگر دیگر با اتهامات غیر واقعی و فقط به جرم اینکه برای متشکل کردن کارگران فعالیت کرده اند، در زندانها به سر می برند ، آنها بس نبوده و اکنون می خواهند جمیل و جعفر را نیز زندانی کنند.
ما ضمن محکوم کردن تعقیب ، محاکمه و زندانی کردن کارگران، معلمان و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی ، می خواهیم هرچه زودتر و بدون قید و شرط ، تعقیب و محاکمه زندانیان قطع شده و حکم برائت جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده صادر شود ، و همچنین می خواهیم هر چه زودتر و بدون قید و شرط کارگران و معلمان زندانی آزاد شوند.
ما از تشکل ها،کارگران ، معلمان ، زنان ، پرستاران، دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان و تمامی مردم آزادیخواه می خواهیم به محاکمه ، و تعقیب و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های مختلف اعتراض نمایند، و هم چنین در اعتراضات کارگران ، زنان ، معلمان  شرکت کرده ضمن اینکه خواهان مطالبات مشترک بوده ، خواهان آزادی زندانیان کارگری و سیاسی بخصوص خواهان عدم تعقیب و محاکمه جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده باشند.

تنها راه نجات ما زحمتکشان در اتحاد و همبستگی ماست .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

12/12/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر