۱۳۹۳ اسفند ۲۰, چهارشنبه

هشدار به خانواده زندانیان و مدافعین حقوق انسانها!!!

ماموران جنایت کار و گارد زندان به سالن 12 گوهردشت یورش بردند!!!

بدنبال تشدید پارازیت ها و اعدام ها همچنان فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است، امروز سه شنبه 19 اسفند از طریق باز رسی زندان اعلام کردند که حشمت الله طبرزدی ،خالد حردانی، شاهرخ زمانی، ارژنگ داوودی به اداره اطلاعات به بند هشت معروف به بند سپاه احضار شدند، اما زندانیان سیاسی مقاومت کرده و اعلام کردند زیر بار اقدامات غیر قانونی نخواهند، رفت و طبرزدی از طرف احضار شده ها به مسئول بازرسی که برای بردن نامبردگان به سالن 12 آمده بود خطاب کرد ما را به زور زندانی کردید حکم های غیر قانونی دادید و 15 سال غیر قانونی در زندان نگهداری کردید و هر گونه پرونده سازی غیر قانونی کردید ما همه را رد می کنیم و هیچ گونه پرونده سازی جدید را نمی پذیریم، فقط می توانید بزور متوسل شوید، و ما با پای خود نمی آییم و اگر به زور ببرید در آنجا از ما چه می خواهید و ... و پس از احضار حشمت الله طبرزدی ،خالد حردانی، شاهرخ زمانی، ارژنگ داوودی به بند سپاه، از سو دیگر سه نفر دیگر لقمان مرادی، زانیار مرادی و رسول بداغی را نیز به باز رسی زندان فراخواندند.
پس از این بود که مسوولین زندان از مردانی تا بحرینی رئیس حراست و نیروهای امنیتی، و نیروهای انتظامی به رهبری زلفعلی مامور اداره اطلاعات و ... با غافلگیری زندانیان سیاسی که در هواخوری بودند و با قفل زدن به درب هواخوری به درون سالن ها ریخته و همه جا را شخم زدند.
آنها در حالی که گروه زندانیان در هواخوری محسور بودند در ها را از پشت بسته و با درو بین های فیلم بر داری به درون سلولها ریختند از سلولها فیلم بر داری کردند و در خفا و دور از چشم زندانیان ضمن مدرک سازی و جا سازی خواسته های خود در سلولها تلاش کردند ضمن نمایش قدرت خود را برای پرونده سازی های جدید علیه زندانیان آماده کرده مدرک سازی نمایند. اما با توجه به شرایط کنونی حاکمیت که بشدت در ضعف و زبونی هستند و تلاش می کنند با بهانه های مختلف زندانیان را به در گیری بکشانند و مشابه برنامه های 350 اوین را در سالن 12 زندان رجایی شهر نیز اجرا کنند، با طرح ها و ترفند های دولت عدالت و هدایت و رهبری کنندگی اداره اطلاعات که حامل خشونت و کشتار و مجموعه ای از قاتلان است و با توجه به اینکه همین قاتلین چند روز پیش به سالن 10 در همین بند یورش برده و شش زندانی سیاسی - عقیدتی را به  زور به سلولهای بخش سپاه بردند، و مشخص نشده است آنها را چگونه کشتند ، باید هشیار بودکه جنایت کاران و قاتلین در مقام مسئولین نهادهای مربوط به زندانها و حاکمیت قرار دارند، بنا براین هر گونه پرونده سازی و عمل از طرف آنها غیر واقعی ، دروغین و جنایت کارانه است، خانواده زندانیان ، مدافعین زندانیان و همچنین نهاد های حمایت کننده داخلی و جهانی و تشکل ها و احزاب و سازمانها باید بسیار هشیار باشند، که جنایت کاران اداره اطلاعات نقشه های در دست اجرا علیه زندانیان سیاسی گوهر دشت دارند و باید برای مقابله و نقش بر آب کردن نقشه های انها آماده شویم .
گزارش از فریده جعفری
19 /12/1393
باز تکثیر از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی  

20/12/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر