۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

اعلام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از اعتصابات گسترده کنونی

اعصابات و اعتراضات فراگیر راه حل همه مشکلات است ، طی روز های گذشته معلمین در بسیاری از شهر های ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زده اند، این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیر گذاری بود که در بخشهای دانش آموزان نیز به آن پیوستند ، این در حالی است که  از چندی پیش کارگران با اعتصاب و اعتراضات دمکراتیک خواهان بهبود شرایط زندگی خود شده و اخیران تشکل های کارگری از اعتصابات گسترده خبر دادند ، چندیست پرستاران و بازنشستگان که بسیاری از صنوف زحمتکش و مزدبگیر با تجمعات گوناگون از وضعیت بسیاررقت بار خود و ستم مضاعف حاکم  زبان به اعتراض گشوده اند، عدم امنیت شغلی ، میزان پایین حقوق و دستمزد در مقایسه با رشد تورم و خط فقر عدم رعایت کرامت شایسته شغلی ، عدم اجازه برای استفاده قانونی  از حق اعتصاب ، تجمع ، داشتن  تشکلهای مستقل و آزادی بیان، مطبوعات و ... که معترضین مورد تاکید قرار دادند. واقعیت این است که نهادهای رسمی حکومتی خط فقر را برای یک خانواده 4 نفره در تهران 2800000 هزار تومان اعلام کرده اند و همچنان  که شاخص اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات محروم گوناگون اقتصادی در حال سقوط است ، وبا ادامه این روند هولناک پیش بینی می شود سال نود چهار ، سال فلاکت اقتصادی همه حقوق بگیران و همه ای بیش از 11 میلیون حاشیه نشین از همه طبقات و گروههای اقتصادی و اجتماعی باشد، بحران سقوط شاخص ها به آنجا کشیده شد که سهام داران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده شیشه های ساختمان بورس را شکستند، این وضعیتی است که حکومت بر مردم ایران تحمیل کرده و بدون تردید روز به روز بدتر خواهد شد. در چنین موقعیتی کارگران ، فرهنگیان ، دانشجویان ، پرستاران و کوشندگان سیاسی حقوق بشری با ایجاد و تقویت تشکل های صنفی و سیاسی هم چون انجمن ها ، اتجادیه ها ، سندیکا ها ، کنفدراسیون ها مبارزات دمکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز دمکراتیک ، اعتصاب سراسری راه حل همه مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه  تغییر و تحول و ایجاد اتحاد و امید در همه طبقات اجتماعی دانسته اند، سیاست ها (ورشکستگی رژیم ) کلا" موجب هر نوع فساد اجتماعی ، اختلاس کلان ، دزدی ، اعتیاد ، ناامنی و سرکشی و فرو پاشی اقتصادی و سیاسی حاکم شده است ، و دود این وضعیت بسیار تاسفبار به چشم آحاد شهروندان به ویژه فقرا ، بیکاران ، مزدبگیران و حقوق بگیران می رود، به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا وبا هر مسئولیتی اجتماعی به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دمکراتیک به مثابه راه حل ریشه همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی بر خیزد، ما زندانیان سیاسی وظیفه خود می دانیم در این جنبش اعتراضی و نا فرمانی مدنی مهم از خواسته های معترضین پشتیبانی کنیم.
1- فرید آزموده 2- ایرج حاتمی 3- خالد حردانی 4- لطیف حسنی 5- افشین حیرتیان 6- شاهرخ زمانی 7- حشمت اله طبرزدی 8- علیرضا فراهانی 9- پیروز منصوری 10- اسدالله هادی 11- میثاق یزدان نژاد


3/11/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر