۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

بهنام ابراهیم زاده را مجددا" به 209 اوین تبعید کردند.

اخبار دریافتی از زندان حاکی از آن است که بهنام ابراهیم زاده را بعد از محاکمه مجدد بر مبنای پرونده سازی دروغین  که به نه و نیم سال دیگر محکومش کرده اند و در مقابل، با اعتراض بهنام به بی عدالتی و همچنین اعتراضات کسترده داخلی و خارجی به حمایت و دفاع از آزادی بهنام و محکومیت محاکمه مجدد بهنام و دیگر زندانیان قرار گرفته که هر روز بیشتر می شود اداره اطلاعات برای چنگ و دندان نشان دادن بهنام را مجددا" به بند 209 اوین منتقل کردند .
بر مبنای این خبر دریافتی او را سه روز پیش به 209  اوین برده اند و هنوز مشخص نشده به چه دلیل و یا بهانه ای چنین تبعدی را علیه بهنام بکار بستند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

4/11/1393

۱ نظر: