۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

در خیمه شب بازی انتخابات شرکت نکنید


پس از 35 سال حاکمیت جمهوری اسلامی که طبق گفته خودشان هر سال یک انتخابات برگزار کرده اند و البته که تمامی انتخاباتها را گزینشی و مهندسی شده انجام داده ضمن اینکه هیچ گونه آزادی برای کاندید شدن وجود نداشت با این حال بین خودشان نیز هر روز بیشتر گزینشی عمل کرده و می کنند در جمهوری اسلامی سرمایه داری هرگز انتخاباتی صورت نگرفته است که در آن دزدی رأی و تغییر نتایج صورت نگرفته باشد هر چند اگر تخلفهایی هم صورت نمی گرفت فرق نمی کرد چرا که در سرمایه داری بخصوص در سرمایه داری مانند جمهوری اسلامی انتخابات در کلیت خود فریب انسانهاست .

مردم، فراموش نکنید،تمامی حرکتها ی دولت و نهادهای نظام نشان می دهد که انتخابات کاملا"  مهندسی شده و یک خیمه شب بازی است ذر این خیمه شب بازی حتی نزدیک ترین افراد خود را از شرکت در قدرت حذف می کنند، چه رسد به  شما مردم ازادیخواه ، که هدف از گزینشی کردن انتخابات ها در واقع حذف شما از تصمیم گیری در قدرت بوده و هست. جمهوری اسلامی برای جلو گیری از دخالت شما در قدرت، نمایندگان واقعی شما را یک ماه یا بیشتر مانده به برگزاری انتخابات ها به دستور  نهاد های مختلف و نیروی انتظامی شروع به دستگیری می کنند، از جمله نمایندگان واقعی شما  فعالین کارگری و  مدنی ، اجتماعی و سیاسی هستند که بیشتر انها اکنون در زندانها تحت فشار قرار دارند، یا بسیاری از آنها را در قتل عام های متعددی کشتند و یا مجبورشان کردند برای زنده ماندن ترک وطن کنند، تا شما مردم  نتوانید قدرت را بدست بگیرید یا حتی نتوانید اظهار نظر بکنید.
جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن شرکت شما مردم در انتخابات های گزینشی و مهندسی شده، برای عملکرد ضد انسانی گذشته خود و گسترش هر روزه کارهای ضد کارگری و ضد مردمی خود، کسب مشروعیت می کند. (گزینشی و مهندسی کردن انتخابات ها  از تحمیل آری یا نه در اولین انتخابات یا همان همه پرسی شروع شد.)
امروز حاصل 35 سال حاکمیت جمهوری اسلامی یا بهتر است بگوییم 35 انتخابات گزینشی و مهندسی شده عبارت است از : اخراجهای فردی و دسته جمعی و بیکاری میلیونی ، 7 میلیون معتاد ، صدها هزار کودکان و زنان خیابانی ، صدها هزار کودک کار ، پایین آمدن سن فحشا به 12 سال ، فروپاشی خانواده ها و تعیین دستمزد یک چهارم زیرخط فقر برای کارگران، باز ماندن کودکان و جوانان از تحصیل، سرکوب تشکل های کارگری و مردمی ، کشتار انقلابیون ، گرفتارشدن مردم بخصوص جوانان در افسردگی و بیماری های روحی و روانی، رشد بی سابقه جرم و جنایت و باز پس گیری تمامی دست آورد های انقلاب 57 به سود سرمایه داران است .
حاصل وجود جمهوری اسلامی حذف یارانه ها ، گرانی سوخت ، برق ، تلفن و گاز ، پولی شدن مدارس ، دانشگاهها ، بیمارستانها و خدمات پزشکی و بهداشتی ، بالا رفتن کرایه ها ، سر به فلک کشیدن کرایه خانه است .
حاصل 35 سال حکومت جمهوری اسلامی کمیاب ، گرانتر و گرانتر شدن داروها ، نایاب شدن داروهای بیماریهای خاص ، افزایش بیماریهای خاص دقیقا" به دلیل کارکردهای ضد بشری حاکمیت جمهوری اسلامی است . همچنین با وجود 35 انتخابات که نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور و... انتخاب می شوند و آنگاه پس از انتخاب شدن اقدام به تصویب قوانین ضد کارگری از جمله خروج کارگاههای  کمتر از ده نفر از مشمولیت قانون ، تصویب قوانینی که به کارفرما اجازه می دهد هر وقت با بهانه یا بی بهانه کارگران و معلمان ، پرستاران و... اخراج نماید ، آنها اقدام به تصویب قوانینی کردند که استخدام رسمی را ملغی کرده و قراردادهای موقت و سفید امضا را جایگزین کردند.
همچنین نمایندگان مجلس و رئیس جمهورهای انتخاب شده طی 35 انتخابات گزینشی و مهندسی شده در جمهوری اسلامی پس از انتخاب شدن اقدام به تصویب قوانین ضدکارگری، کار آزمایشی و کار استاد و شاگردی کردند، قوانینی تصویب کردند که به کارفرما اجازه می دهد در انتهای سال یا در پایان قرار داد های 3 و 6 ماهه کارگران را اخراج کند تا عیدی و پاداش و بیمه و ... نپردازد و در همین حال در دور جدید قرار دادها ویا اول سال جدید بابت به کار گرفتن کارگران جدید به جای کارگرانی که چند روز قبل اخراج شدند  بابت هر کدام وام اشتغال زایی از منابع مالی مردم گرفته در غارت ثروت عمومی شریک باندهای حاکمیت شوند .
نمایندگان مجلس و رئیس جمهورها پیش یا  پس از انتخاب شدن اقدام به تشکیل باندهای مافیای کرده و یا وارد باند های موجود می شوند و هر روز یک یا چند اختلاس چند صد میلیارد تومانی یا دلاری انجام داده اند که برخی از آنها افشا شده است و...
هر روز کارگران ، معلمان و...  را اخراج می کنند، روزنامه ها را می بندند و خبرنگاران ، کارگران ، معلمان ، زنان ، دانشجویان و جوانان حق طلب و اعتصابی را سرکوب و زندانی می کنند.
 آنچه گفته شد فقط مشتی نمونه از خروار است.
ما از کارگران ، زنان ، مردان ، جوانان و دانشجویان و از تمامی مردم شریف ایران می پرسیم :
آیا عاقلانه است با آگاهی و توجه به چنین مواردی که حاصل 35 سال انتخابات گزینشی و مهندسی شده است باز هم در خیمه شب بازی انتخابات شرکت کنیم ؟
ما از تمامی کارگران و مردم آزاده می خواهیم در انتخاباتی که به حرکت ها و کارهای ضد انسانی و تصویب قوانین ضد کارگری و عملکردهای تشدید کننده بیکاری و گرانی و تورم و اختلاس و چپاول ثروت عمومی و قتل و کشتار جوانان مشروعیت قانونی می دهد، شرکت نکنند. و در هر فرصت مناسب که به دست آوردند دست به اعتراض بزنند .با توجه به وضعیت درونی جمهوری اسلامی سرمایه داری با کمی همت می توانیم آن را به زانو درآورده و به شکست بکشانیم .
اولین قدم برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی در مقابل خواسته های مردم و کارگران شرکت نکردن در انتخابات است.
مادر انتخابات شرکت نخواهیم کرد، شما نیز شرکت نکنید.

شاهرخ زمانی و خالد حردانی
زندان گوهردشت

2/3/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر