۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بند کار-درمانی زندان مرکزی تبریز


بنا به گزارش رسیده به کمیته‌ی حمایت از شاهرخ زمانی، دیروز،مصادف باروزجهانی کارگر،محمدجراحی کارگر زندانی در بند کار – درمانی زندان مرکزی تبریز برای هم‌بندان خودکه همه شان درزندان،کارگری میکنند،مراسمی در گرامی‌داشت این روزبرگزار کرد واززندان به همه ی کارگران،زحمت‌کشان وبه ویژه به رفیق ش شاهرخ زمانی سلام ودرود فرستاد.
بند کار – درمانی زندان مرکزی تبریز یکی از بند‌های سه‌گانه‌ی متادون این زندان است که زندانیان به طوری غیر انسانی در آن استثمار می‌شوند. زندانیان این بند روزانه ۸ ساعت در کارگاه زندان کار کرده و در ازای آن تنها ۲ هزار تومان دست‌مزد دریافت می‌کنند در حالی که تولیدات آن‌ها به فروشگاه‌های بزرگ در مناطق مرکزی تبریز مانند چهارراه آبرسان به قیمت هنگفت فروخته می‌شود.
    زمانی شاهرخ از حمایت کمیته
2/12/1392 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر