۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

فرا خوان :گسترش فعالیت به مناسبت سالگرد دستگیری...
قابل توجه دوستان و رفقا ی انقلابی :
ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی دوستان ، رفقا و تشکل ها و نهاد های داخلی و جهانی که تا کنون کمک و حمایت های بسیاری در جهت دفاع از حق آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص شاهرخ زمانی و محمد جراحی انجام داده اند، اعلام می داریم تا آزادی زندانیان همچنان باید به مبارزه خود ادامه دهیم و مبارزه و تلاش های خود را هر روز بیش از پیش  متحد و گسترده تر نمایم.
به سالگرد دستگیری شاهرخ زمانی و دوستان او در سال 1390 نزدیک می شویم جمهوری سرمایه داری اسلامی در راستای سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده کارگران مبارز، شاهرخ زمانی کارگر نقاش عضو هیات باز گشایی سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری(به 11 سال زندان محکوم شده است) ،محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری (به 5 سال زندان محکوم شده)، سید بیوک سیدلر کارگر شرکت قطار های صبا( تبرئه شده است) ، نیما پوریعقوب دانشجو و فعال کارگری(به 6 سال زندان محکوم شده است ولی از ایران توانست خارج شود) ، ساسان واهبی وش دانشجو و فعال کارگری(به 6 ماه زندان محکوم و زندان را تمام کرده آزاد شد) را در تاریخ 17/3/1390 دستگیر کرده و اقدام به پرونده سازی با اتهامات دروغین علیه آنها نمود، طی 4 ماه اعمال انواع شکنجه آنها را بدون مدرک و اسناد لازم ( از جمله حتی شاهرخ برگه های باز جویی را به دلیل اینکه همه اتهامات دروغ بودند امضا نکرده است) در دادگاه فرمایشی تحت ریاست قاضی بی اختیاری،( طبق اعترافات خود قاضی) محاکمه کرده و به 22و نیم سال زندان محکوم نمود، طی مراحل محاکمه در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر خواهی ، دادگاه دیوان عالی و دادگاه اجرای احکام  فقط 117 روز یعنی کمتر از 4 ماه طول کشید چنین عجله ای با توجه به عرف دادگاه های ایران تماما" نشان دهنده فرمایشی بودن دادگاه های فوق است و نشان می دهد که حکم های فوق بدون توجه به پرونده ها و مدارک و دفاعیات متهمین ، فقط بر پایه اتهامات ساختگی و دروغین و حتی بدون قرائت پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی بر قرار و صادر و تائید شده است. حتی پس از اتمام دادگاه ها و تثبیت حکم ها باز از سر زندانیان دست بر نداشته اند و شاهرخ را از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگر حتی بدون حکم دادگاه های فرمایشی تبعید کرده و همچنان شکنجه های روحی و روانی و ایجاد خطر ادامه داشته و دارد، و اخیرا" او را باز به دادگاه دیگری احضار کرده و طبق پرونده سازی جدیدی با اتهام دروغین دیگری با عنوان توهین به رهبری می خواهند تحت محاکمه مجدد قرار بدهند چرا که کارگران مبارز حتی در زندان نیز همچنان می رزمند و دشمن در مقابل روحیه مستحکم و اراده راسخ انها شکست خورده است. برای مقابله با حکومت سرمایه داری اسلامی به عنوان دشمن کارگران و کسب آزادی کارگران مبارز و زندانیان سیاسی ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی از تمامی فعالین می خواهیم تلاش و فعالیت خود را به مناسبت سالگرد دستگیری او و دوستانش افزایش بدهند .
در این راستا از تمامی کارگران ، فعالین کارگری ، کمونیستها و سوسیالیستها ، نهادها و سازمانهای مختلف می خواهیم در صورتی که قصد انجام کاری ولو کوچک دارند جهت هماهنگی و تاثیرگذاری و پربار شدن تاثیرات کارهای اجرایی موارد اجرایی خود را به ما نیز اطلاع دهند .
با توجه به اینکه سال قبل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی به مناسبت سالگرد دستگیری شاهرخ و دوستانش دفترچه شعری تنظیم و تقدیم جنبش کارگری کرد،( http://chzamani.blogspot.com/p/blog-page_13.html)امسال نیز در نظر داریم چنین کارهایی را انجام دهیم در نتیجه از تمامی دوستان و رفقا می خواهیم کارهای مختلف خود را در این راستا برای ما ارسال نمایند تا آنها را تنظیم و طی دفترچه هایی منتشر نماییم در رابطه با موارد زیر می توانید آثاری تیهه و ارسال نمایید :
1-      شعر در رابطه با شاهرخ ،محمد جراحی و دیگر کارگران
2-     مقاله در مورد شاهرخ زمانی ، محمد جراحی و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
3-     مقاله یا شعرهایی در مورد زندان و زندانیان
4-     داستان کوتاه در مورد زندانیان ، طنز و کاریکاتور
5-     نقاشی یا آثار هنری دیگر در رابطه با زندانیان سیاسی
6-     مطالبی در رابطه با نقد و انتقاد در مورد عملکرد کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
7-     مطالبی در رابطه با کارهای انجام شده و کارهایی که باید انجام می شد و یا کارهایی که باید انجام شود
8-     پیشنهادهایی که می تواند کمک و حمایت از زندانیان کارگری و سیاسی را بهتر و ثمربخش تر نماید
9-     کلیپ هایی در رابطه با شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان
10-تنظیم کارهای عملی میدانی در کشورها و شهرهای مختلف برای تشدید و گسترش اعتراضات در جهت حمایت از زندانیان
11-تهیه گزارشات مفید و مختصر از کارهای انجام شده تا کنون و کارهای که در حال انجام هستند
12-جمع آوری کمک های مالی برای شاهرخ زمانی و محمد جراحی
13-دیگر کارهایی که دوستان و رفقا تشخیص می دهند که می تواند کمکی در جهت حمایت و آزادی شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشد
14-لازم به ذکر است  که دوستان داخل کشور می توانند به تشخیص خود با نام مستعار مطالب خود را ارسال نمایند و در صورت ممکن اعتراضاتی در تاریخ های 17 تا 20 خرادا برگزار نمایند.
15-ما از تمامی دوستان ، رفقا ، سازمانها و نهادهای کارگری و آزادیخواه و نهادهای بین مللی و احزاب و سازمانهای کارگری تمامی جهان می خواهیم با برنامه ریزی های متمرکز و متحدانه به دستگیری ، شکنجه ، محاکمه و زندانی کردن و پرونده سازی های دروغین علیه کارگران، بخصوص شاهرخ زمانی و دوستش محمد جراحی هرچه بیشتر آماده شوند.
با ایجاد اکسیونها ، سمینارها و تجمع ها در مقابل نهادهای حقوق بشر و سفارت خانه های جمهوری اسلامی دست به اعتراضات گسترده بزنیم.
همچنین از تمامی کارگران و تشکل های توده ای و سیاسی کارگران و نهادهای حمایتی و آزادیخواهی ایران و جهان می خواهیم به آکسیون اعتراضی به آل ای او (13 ژوئن) پیوسته و موضوع حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص شاهرخ زمانی و محمد جراحی را نیز هر چه بیشتر پیش ببریم .
نوشتن و ارایه ولو یک بیت شعر یا یک صفحه مطلب حمایتی یا انتقادی از طرف هر دوست و رفیقی می تواند ضمن شرکت شما در حمایت از آزادیخواهی و حمایت از جنبش کارگری باعث حمایت گسترده از شاهرخ و دوستانش شود و در نبرد میان انقلابیون و جمهوری اسلامی ارتجاعی یک گام به جلو باشد .
دوستان و رفقا :
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
 حمایتهای کوچک ، حتی ارایه یک پیشنهاد می تواند دریای بیکرانی از حمایتها را به بار آورد و آنگاه شاهد آزادی عزیزان زندانی خواهیم شد .
از نظر ما هر گام کوچک در این جهت قابل تقدیر و قدردانی و بسیار مثبت و ثمربخش خواهد بود .
توضیح : 1-دوستان و رفقا می توانند مطالب خود را منتشر نمایند ولی لازم  است قبل یا بعد از انتشار نسخه ای از آن را جهت درج در دفترچه های سالگرد دستگیری شاهرخ زمانی و دوستانش برای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ارسال نمایندتا بتوانیم به مطالبی که در این رابطه نوشته شده اند دسترسی داشته باشیم .
توضیح 2 – لازم است تمامی اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در اطلاع رسانی ، توضیح و تشریح و جمع آوری آثار منتشر شده در جهت موضوعات این فراخوان هر چه بیشتر فعال گردند
توضیح 3 - از تمامی دوستان و رفقا می خواهیم در بالای آثار خود و هم چنین در قسمت موضوع ایمیل ارسالی خود که به منظور سالگرد دستگیری شاهرخ و دوستانش تهیه کرده اند بنویسند " مبارزه سیاسی نباید جرم  محسوب شود "و همچنین مهلت ارسال برای آثار مورد نظر از امروز تا تاریخ 17 3/1392 در نظر گرفته شده است
توضیح 4 – شاهرخ و دوستانش در تاریخ 17 تا 19 /3/1390 دستگیر شدند در تاریخ 27/5/1390 دادگاه برگزار شد حکم در تاریخ 6/6/1390 صادر و در تاریخ 27/6/1390 ابلاغ گردید و در همین تاریخ اعتراض کتبی داده شد شاهرخ در تاریخ 27/7/1390 با 200 میلیون وثیقه موقتا" آزاد شد و محمد جراحی نیز با وثیقه 100 میلیون در تاریخ 11/7/1390 موقتا" آزاد گردید و در تاریخ 25/10/1390 هر دو نفر مجددا" دست گیر شدند هم اکنون شاهرخ زمانی در بند 4 سالن 12 زندان گوهر دشت به سر می برد و محمد جراحی در بند کاردرمانی زندان مرکزی تبریز زندانی است.
پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

20/2/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر