۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

اول ماه ماه می روز جهانی کارگر بر شما دوست عزیر وگرامی مبارک باد


اول ماه می روز یاد اوری جان سپردن کارگران در شیکاگو، روز فریاد اعتراضی به ظلم وستم علیه کارگران که به ارمغان اورندگان رفاه اجتماعی اسایش وارامش روحی برای تمامی طبقات اجتماعی  هستنند می باشد.
اول ماه می روزاعلام همبستگی هم طبقه ای هایم علیه جهل و سرمایه داری، حکام مستبد در سرتاسر دنیا می باشد.
اول ماه می روز اعلام انزجاراز دولت ضد کارگری وضد حقوق ایران که کارگران مبارز ومبارزان کارگری رادراسارت نگه می دارد تا خوش خدمتی خود را به اربابان سرمایه داری جهان به اثبات برساند می باشد.
اول ماه می روز جشن وپایکوبی کارگران در سرتاسر نه به خاطر شاد بودنشان بلکه به خاطر نشان دادن صداقت شان در راه مبارزه تا رسیدن به جهانی عاری از اختلاف طبقاتی جهانی عاری از بی حقوقی کارگران جهانی عاری ازخشونت انسانی علیه انسان، جهانی عاری از استثمار وبهره کشی جهانی، عاری از کار کودکان، جهانی عاری از کارهای تباه که توسط حاکمان وسرمایه داری جهانی انجام می شود می باشد.
اول ماه می روزی است که اگر من وشما ساکت بنسینیم دوستان در بندمان اقایان رضا شهابی، شاهرخ زمانی، عبدالرضا قنبری، رسول بداقی، علی ازاد، غالب حسینی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، و هزاران زندانی کارگر وسیاسی در سرتا سر دنیا علاوه بر رنج زندان اندوه تنهایی را احساس خواهند کرد. 
اول ماه می روزی است که من و ما هم طبقه ای هایم در سرتاسر دنیا با بر گزاری جشن اعتراض و همبستگی خود را اعلام می کنیم تا خط بطلانی باشد بر تنهایی هایمان.

اول ماه ماه می روز جهانی کارگر بر شما دوست عزیر وگرامی مبارک باد

زنده باد اتحاد سوسیالیستی کارگران

غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد
1/2/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر