۱۳۹۱ بهمن ۱, یکشنبه

فراخوان


در حمایت از کارگران ایران به کمپین سراسری در روز ٢٦ ژانويه بپیوندیم( ٢۵ ژانويه ... پاراماتا,استراليا)

فراخوان

در حمایت از کارگران ایران به کمپین سراسری در روز2013/1/26 بپیوندیم
رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه حاکمیت، هر بار برای تحکیم و پیشبرد سیاستهای ضد کارگری و استثمارگرایانه خود، موج تازه ای از دستگیری و محاکمه فعالین کارگری را به راه انداخته و چه بسی در حال حاضر صدها فعال کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی در شراسط سخت و غیر انسانی حاکم بر زندان به سر می برند.
چند هفته پیش رژیم همزمان با طرح لایحه "اصلاحیه قانون کار" و ارائه آن به مجلس موج تازه ای از دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری در ایران را به شکل وسیعتری از سر گرفته است.  رژیم که بخوبی میداند تصویب این لایحه باز هم زندگی و معیشت کارگران مردم زحمتکش را دچار فقر و فلاکت بیشتر خواهد کرد، لذا با بیم از برآمد اعتراضات عمومی و در راس آن اعتراض و مبارزات طبقه کارگر، قصد در سرکوب و خنثی کردن آن دارد.
باید در نظر داشت دفاع از مبارزات کارگری و دفاع از فعالین در بند و خواست آزادی  بی قید و شرط آنها و  در محکومیت جمهوری اسلامی، ما همراه کارگران و فعالین کارگری در خارج، از کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران که در روز 26/1/2013 انجام خواهد گرفت حمایت و پشتبانی مینما ئیم و درهمین رابطه  اکسیون  اعتراضی را در روز جمعه  25/1/2013 در پاراماتا انجام خواهیم داد.  از تمام  فعالین سیاسی و آزادیخواه تقاضا داریم که در این اکسیون شرکت نمایند.


 

25 January 2013 
تاریخ
از ساعت 4 الی 7 زمان
Parramatta Mall, opposite Parramatta Town Hall  
مکان
تلفن تماس:  0423740617 مهرداد
حزب کمونیست ایران- (تشکیلات استرالیا)
سازمان فداییان اقلیت- ( واحد استرالیا)
جمعی از فعالین کارگری- 17/1/2013

۱ نظر: