۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: با تمام قوا در دفاع از کارگران زندانی


رهبران کارگری زندانی در ایران، آینه تمام نمائی هستند از بیحقوقی و ظلمی که به کارگران و کل مردم ستمدیده روا میشود. و همزمان آینه تمام نمائی هستند از ایستادگی و مقابله با نظامی ضدانسانی که جمهوری اسلامی بر مردم حاکم کرده است. اینها گل های سرسبد مبارزه عادلانه و آزادیخواهانه مردم اند و شایسته بیشترین حمایت در ایران و در سطح جهان.
نامه ها و بیانیه های بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی و رضا شهابی و رسول بوداغی و سایر کارگران و معلمان و جوانان اسیر حکومت، به حد کافی رویاروئی دو جبهه استثمارگران و سرکوب کنندگان از یکطرف و کارگران و مردم آزاده ای که یک لحظه از اعتراض برای یک زندگی انسانی دست نمیکشند، را نشان میدهد. از رفتار حکومت با زندانیان تا کل قوانین و سیستم قضائی حکومت، از سرکوب کارگران بخاطر متشکل شدن و اعتراض و اعتصاب علیه نظامی که جز جنایت و فقر و بیحقوقی و محرومیت از همه چیز تحویل اکثریت مردم نداده است، تا بیحقوقی کودکانی که حتی در بستر بیماری از آغوش گرم پدر یا مادر زندانی خود محرومند، در بیانیه های هرروزه رهبران کارگری زندانی موج میزند. اینها کیفرخواست هائی است در دفاع از کل مردم علیه نظمی فاسد و جهنمی که طبقه مفتخور سرمایه دار افتخار خلق آنرا دارد. ایستادگی و کیفرخواست های کارگران زندانی، در کنار سینه سپرکردن مادر و پدر زانیار و لقمان مرادی، محمد و عبداله فتحی، مادر ستار بهشتی و فرزاد کمانگر، بیانگر ایستادگی یک جامعه است که به هیچ قیمتی کوتاه نمیاید و دوران تازه ای را در جامعه ایران نوید میدهد.
دفاع از رهبران کارگری زندانی، دفاع از مبارزه آزادیخواهانه کل مردم ایران علیه وحوشی است که مشغول مفتخوری و چپاول و قتل و جنایتند. دفاع از شریف ترین آدم ها علیه جانی ترین و فاسدترین جانوران حاکم بر این مملکت است. با تمام قوا به یاری آنها برخیزیم و دنیا را بر سر جمهوری اسلامی خراب کنیم.
کارگران زندانی، معلمان و زنان و جوانان زندانی و کل زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.
روز شنبه ٢٦ ژانویه همه جا به خیابان بیائیم و در میادین شهرها و مقابل سفارت های جمهوری اسلامی صدای بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی، شاهرخ زمانی و پدرام نصراللهی، محمد جراحی و رسول بوداغی و عبدالرضا قنبری و سایر زندانیان را به گوش همگان برسانیم و به آنها اطمینان خاطر دهیم که پرشور و با تمام قوا در کنار آنها هستیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ ژانویه ٢٠١٣

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر