۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

بیانیه 142

در تظاهرات علیه حضور روحانی در فرانسه شرکت میکنیم .


رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، همزمان و همگام با دول فخیمه امپریالیستی و در سایه حمایت های نهان و آشکار و چراغ سبز آنها در جهت سرکوب کارگران و معلمان  در راستایی حمایت از سرمایه داخلی و جهانی  ، حمله گسترده خود علیه هستی ، مطالبات و دست آوردهای  طبقه کارگر ، از جمله دستمزد ها ، اعتصابات ، فعالین کارگری ، معلمان وتشکل ها کارگری ، محاکمه کارگران اعتصابی ، و زندانی کردن معلمان و کارگران ، تصویب هر روزه قوانین ضد کارگری ،شدت بخشیدن به  اخراج ها و افزایش لشگر بیکاری  و ... و  سایر اقشار تهی دست جامعه را بشدت افزایش داده است. در چنین شرایطی کشورهای امپربالیستی با بر قراری روابط تنگا تنگ با این حکومت اقدام به حمایت های همه جانبه از جمهوری اسلامی ضد کارگری و ضد انسانی می کنند، که سفر روحانی رئیس جمهور امنیتی - دیکتاتوری - نظامی ایران به فرانسه در چنین راستایی است ،  از این رو فعالین و انقلابیون خارج از کشور نقش گسترده ای در افشاگری و مقابله با سرکوب مبارزات داخل کشور دارند .  باید دست دردست هم و در یک صف واحد علیه این رژیم هار تادندان مسلح به پاخواسته و صدای کارگران را به تمامی جهانیان رسانید . همچنان که میدانید جمهوری اسلامی با اعدام های گسترده و دستگیری فعالین کارگری و سیاسی و تحت فشار قراردادن انها سعی در لاپوشانی جام زهر اتمی دارد و هر روز مزدوران و لابی های این رژیم در بی بی سی و صدای امریکا و ...  در حال توجیه و تبلیغ رژیم و انتخابات نمایشی اش هستند . با این چشم انداز که در پیش روی ما به عنوان بخش چپ و انقلابیون جامعه و فعالین طبقه کارگر وجود دارد، بدون شک تنها اتحاد عمل فعالین و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست، در مقابل کلیت نظام سرمایه داری حاکم بر ایران است که میتواند افق روشن فردا را مقابل دیدگانمان بگذارد.
باخبر شدیم که تعدادی از احزاب و سازمانهای سیاسی چپ در یک فراخوان مشترک برای روز چهارشنبه در شهر تورنتو کانادا مقابل کنسولگری فرانسه تظاهراتی را سازمان داده اند ، کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن استقبال از این کار مشترک که همواره سرلوحه کار ماست، در این تظاهرات شرکت میکند و همه فعالین سیاسی سطح شهر را جهت شرکت فعال دعوت  به کار مشترک میکند، و همچنین از تمامی کارگران و انقلابیون می خواهیم در هر نقطه از جهان که هستند در نزدیک ترین تجمع اعتراضی شرکت کرده و اقدام به برنامه ریزی و سازماندهی همکاری های مشترک در نقاط مشترک نمایند .
بی شک بدون کار مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در موارد اختلافی، رسیدن به همبستگی طبقاتی چه در داخل و چه در خارج از کشور امریست غیر ممکن. 
 زمان : روز  چهارشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعد ازظهر 
مکان : مقابل کنسولگری فرانسه در تورنتو  واقع در  شماره دو خیابان بلور شرقی
  2Bloor St. East – Yonge & Bloor


پیش  به سوی همبستگی طبقاتی،
اعتصاب ابزار مبارزه طبقه کارگر است.
محاکمه کارگران اعتصابی بافق لغو باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

23 ژانویه 2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر