۱۳۹۴ دی ۱۲, شنبه

بیانیه 141


جمهوری اسلامی باز هم می خواهد مردم را فریبکارانه پای صندوقهای رای بکشاند.

به دزدان و اختلاس گران اجازه سوء استفاده ندهیم

بسیار مهم است که بدانیم درست دو روز پس از آزاد شدن حشمت اله طبرزدی  شاهرخ زمانی تماس گرفت و گفت :

" من در تعجب هستم که یک اتفاقی مشکوکی در حال رخ دادن است، هنوز نمی دانم چه اتفاقی در حال تکوین است "، او گفت : "دو روز قبل بطور ناگهانی ماموران طبرزدی را به دفتر زندان خواستند و در دفتر زندان اعلام کردند بدون هیچ قید و شرطی آزاد هستی و وسایلت را جمع کن برو ، در حالی که هنوز بخشی از حکم زندان او مانده است"

شاهرخ در آن زمان تحلیلی ارایه نداد و فقط گفت : " بدون شک رابطه بین مذاکرات هسته ای و واسطه گری ها و دفاع از کلیت جمهوری اسلامی در کار است" ، بعد از کشته شدن شاهرخ زمانی بدست ماموران و بر ملا شدن رابطه میان سازگارا ، اسانلو، که عوامل بنیاد سورس و سیا از یک طرف و پیوستن طبرزدی به آنها و گسترش ارتباطات سورس - سازگارا - اسانلو با فعالین جنبش های مختلف و برخی از فعالین جنبش  کارگری از طریق طبرزدی و دوستانش و اکنون ثبت نام طبرزدی به عنوان کاندیدای مجلس اسلامی که بدون شک دارای رابطه عمیق با جمهوری اسلامی است، نشانه وجود همان موضوع مشکوکی است. که فکر شاهرخ را به خود مشغول کرده بود ، اکنون قسمت های مختلف  پازل در حال شکل گیری است، هر چند که احتمال رد صلاحیت طبرزدی بسیار بالا است ، اما در این معامله اصل موضوع تایید یا رد صلاحیت طبرزدی نیست ، بلکه آزاد کردن طبرزدی  و استفاده از او به عنوان  مهره در آب نمک خوابانده شده است، که اکنون بعد از مصرف شدن مهره های قبلی نوبت استفاده از  مهره ای مانند طبرزدی رسیده است،این است که با وارد شدن این گونه مهره های سرمایه داری به بازی انتخابات، جمهوری اسلامی می تواند یک بار دیگر مردم را به گستردگی به پای صندوقهای رای بکشاند، بنا براین مشخص می گردد که سرمایه داری ایران از طریق دولتش صاحب مهره های بسیاری است که اکنون نوبت استفاده از مهره های مانند طبرزدی رسیده است.

مردم آزادی خواه ، فعالین جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری و تمامی کارگران و معلمان مبارز، جمهوری اسلامی یک بار دیگرمی خواهد  با استفاده از مهره های اپوزیسیون دروغین، وانمود کند که احتمال تغییر وجود دارد، تا  شما را فریب داده یک بار دیگر به پای صندوقهای رای بکشاند، و از این طریق بازهم مشروعیتی برای ادامه خود و بهره کشی از کارگران و زحمتکشان  کسب کند و باز هم بتواند فقر و فلاکت را بر توده های 99 درصدی تحمیل کرده پایه های حکومت مولتی میلیادر های روحانی - نظامی را برای اختلاس، دزدی ،رشوه خواری های بیشتر محکمتر کند، و همچنین ادامه خصوصی سازی و چپاول ، ادامه بیکار سازی و معوقه کردن دستمزدها، تحمیل بیکاری به جوانان ، افزایش ترک تحصیل علیه کودکان و نوجوانان ، تحمیل فروش اعضای بدن به مردم فقیر ، آلودگی هوا و مواد غذای و تحمیل اجناس ،بخصوص اتومبیل های بنجل به مردم ، گرانتر کردن هر روزه مایحتاج عمومی و تغییر هر روزه قانون کار علیه طبقه کارگر ، افزایش هر روزه کارتون خوابها و حاشیه نشینی و ... پیش ببرد ، جمهوری اسلامی همه این جنایات را برای ادامه و گسترش بهره کشی از طبقه کارگر و زحمتکشان در جهت کسب فوق سود برای سرمایه داران از طریق فریب شما مردم و کارگران پیش می برد، و مهره های اپوزیسیون دروغین مانند طبرزدی ها وسیله و ابزاری جهت فریب مردم هستند، کارگران ، معلمان مبارزو مردم آزادیخواه شرکت در انتخابات هیچ تاثیری بر ساختار و جنایت کاری جمهوری اسلامی نمی گذارد واین موضوع  طی چندین دوره مانند دوره های  رفسنجانی، خاتمی ، و حسن روحانی ، ثابت شده است که جمهوری اسلامی در هر دوره ای از مهره های متفاوتی از طریق مهندسی کردن انتخابات با فریب توده ها مشروعیت کسب می کند و از طریق کسب مشروعیت جدید دزدی و جنایت علیه مزدم را گسترش و ادامه می دهند ،
در این دوره پس از توافق هسته ای و کنار آمدن با سرمایه جهانی جمهوری اسلامی امکان استفاده از مهره ی مشترکی هم چون طبرزدی را نیز کسب کرده است .بنا براین امکانات فریب کاری جمهوری اسلامی با سود جستن از مهره های مورد قبول نهاد های سرمایه جهانی هم چون سورس و مهره های چون طبرزدی گسترده تر شده است ، اما در مقابل آگاهی و تجربه کارگران، معلمان و زحمتکشان  و مردم آزادیخواه با توجه به برنامه های فریب کارانه دوره های قبل ارتقاع یافته ، در نتیجه باید از تجربیات خود استفاده کرده اجازه ندهیم جمهوری اسلامی یک بار دیگر مردم را به صورت گسترده به پای صندوق ها بکشاندذ و مشروعیت بیشتری کسب کند.
ما از کارگران، معلمان ، زحمتکشان و مردم آزادیخواه می خواهیم با تحریم انتخابات ضمن جلو گیری از پیش برد برنامه های مهندسی شده انتخابات توسط جمهوری اسلامی جواب و پیام  روشنی به حکومت جنایت کاران بدهند.


شرکت در انتخابات حمایت از جمهوری اسلامی و دشمنی با مردم است.

بر قرار باد همبستگی طبقاتی
سرنگون باد سرمایه داری
بر قرار باد جکومت شورای دمکراتیک کارگران

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
12/10/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر