۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

اسماعیل فتاحی اعلام کرد از این پس با کمیته اقدام کارگری همکاری نخواهد کرد
۱۰ نظر:

 1. آقای سردبیر شما در مورد کسانی که به سایتتان راه می دهید تحقیق نمی کنید ؟ می دانید این فرد کیست ؟ این بابا به جرم چاقو کشی و دریدن شکمی جوان به اسم بابک خانی مدت چهار سال در زندان تبریز محبوس بود ... او را در حالت مستی برای دست یافتن به همسرش در یک عروسس با شش ضربۀ مهلک به قصد کشتن مضروب نموده بود و اما من که هستم ؟ من کسی هستم که گول گریه های مادر کلاهبردارش را خوردم و با گرفتن وکیل و سپردن وثیقه و کمک مالی و پرداخت پیش قسط دیه او را از زندان ازاد نمودم تا اقساط دیه اش را کار کند و بپردازد که بعد از آزادی از زندان شروع کرد به خلافکاری و تهدید و توهین به قصد مفتخوری و اخاذی و آخرش به صورت غیر قانونی فرار کرد به ترکیه و خودش را به خیال خام به جای یک فعال کارگری جا زدن در حالیکه در عمرش یک ساعت هم کار نکرده و همیشه آویزان و طفیلی بوده است ... سواد هم که ندارد ... اساساً خودش هم به چنان شدتی از اسکیزو فرنی مبتلاست که به همین دلیل از خدمت هم معاف شده است ... برای بررسی قسمتی از جرائم او یک سوال از شعبۀ اجرای احکام سه کیفری تبریزو گفتن نامش کافی است تمام قضات و مسئولین زندان هم به خاطر مادرش و ریزه بودن جسمش و پیغام بیچارگی که در ظاهر ابلاغ می کنند و در واقع ابزار کارشان هست کمکشان کرده اند ... فعلاً که اقساط دیۀ شکم دریش را بر من تحمیل کرده است فلذا پرونده اش در دست اقدام است ... معلوم است که شما را هم فریفته است ... مراقب باشید بهتر نیست ؟ جوان درست حسابی اهل شعر در این مملکت نایاب است؟یا برایتان مهم نیست که مطلب یا نوشتۀ (که آنهم سرقتی است ... زیرا این بابا سواد هم ندارد و اسمش در لیست اراذل و اوباش تبریز است !) به تمام اتحادیه ها و سایتها هم می رود و بر حسب سلیقۀ آن ها مطلب دزدی می کند و نشر می کند که به خیال خود برای خود پروندۀ مخالفت جور کند

  پاسخحذف
 2. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 3. آقای سردبیر شما در مورد کسانی که به سایتتان راه می دهید تحقیق نمی کنید ؟ می دانید این فرد کیست ؟ این بابا به جرم چاقو کشی و دریدن شکمی جوان به اسم بابک خانی مدت چهار سال در زندان تبریز محبوس بود ... او را در حالت مستی برای دست یافتن به همسرش در یک عروسس با شش ضربۀ مهلک به قصد کشتن مضروب نموده بود و اما من که هستم ؟ من کسی هستم که گول گریه های مادر کلاهبردارش را خوردم و با گرفتن وکیل و سپردن وثیقه و کمک مالی و پرداخت پیش قسط دیه او را از زندان ازاد نمودم تا اقساط دیه اش را کار کند و بپردازد که بعد از آزادی از زندان شروع کرد به خلافکاری و تهدید و توهین به قصد مفتخوری و اخاذی و آخرش به صورت غیر قانونی فرار کرد به ترکیه و خودش را به خیال خام به جای یک فعال کارگری جا زدن در حالیکه در عمرش یک ساعت هم کار نکرده و همیشه آویزان و طفیلی بوده است ... سواد هم که ندارد ... اساساً خودش هم به چنان شدتی از اسکیزو فرنی مبتلاست که به همین دلیل از خدمت هم معاف شده است ... برای بررسی قسمتی از جرائم او یک سوال از شعبۀ اجرای احکام سه کیفری تبریزو گفتن نامش کافی است تمام قضات و مسئولین زندان هم به خاطر مادرش و ریزه بودن جسمش و پیغام بیچارگی که در ظاهر ابلاغ می کنند و در واقع ابزار کارشان هست کمکشان کرده اند ... فعلاً که اقساط دیۀ شکم دریش را بر من تحمیل کرده است فلذا پرونده اش در دست اقدام است ... معلوم است که شما را هم فریفته است ... مراقب باشید بهتر نیست ؟ جوان درست حسابی اهل شعر در این مملکت نایاب است؟یا برایتان مهم نیست که مطلب یا نوشتۀ (که آنهم سرقتی است ... زیرا این بابا سواد هم ندارد و اسمش در لیست اراذل و اوباش تبریز است !) به تمام اتحادیه ها و سایتها هم می رود و بر حسب سلیقۀ آن ها مطلب دزدی می کند و نشر می کند که به خیال خود برای خود پروندۀ مخالفت جور کند

  پاسخحذف
 4. آقای سردبیر شما در مورد کسانی که به سایتتان راه می دهید تحقیق نمی کنید ؟ می دانید این فرد کیست ؟ این بابا به جرم چاقو کشی و دریدن شکمی جوان به اسم بابک خانی مدت چهار سال در زندان تبریز محبوس بود ... او را در حالت مستی برای دست یافتن به همسرش در یک عروسس با شش ضربۀ مهلک به قصد کشتن مضروب نموده بود و اما من که هستم ؟ من کسی هستم که گول گریه های مادر کلاهبردارش را خوردم و با گرفتن وکیل و سپردن وثیقه و کمک مالی و پرداخت پیش قسط دیه او را از زندان ازاد نمودم تا اقساط دیه اش را کار کند و بپردازد که بعد از آزادی از زندان شروع کرد به خلافکاری و تهدید و توهین به قصد مفتخوری و اخاذی و آخرش به صورت غیر قانونی فرار کرد به ترکیه و خودش را به خیال خام به جای یک فعال کارگری جا زدن در حالیکه در عمرش یک ساعت هم کار نکرده و همیشه آویزان و طفیلی بوده است ... سواد هم که ندارد ... اساساً خودش هم به چنان شدتی از اسکیزو فرنی مبتلاست که به همین دلیل از خدمت هم معاف شده است ... برای بررسی قسمتی از جرائم او یک سوال از شعبۀ اجرای احکام سه کیفری تبریزو گفتن نامش کافی است تمام قضات و مسئولین زندان هم به خاطر مادرش و ریزه بودن جسمش و پیغام بیچارگی که در ظاهر ابلاغ می کنند و در واقع ابزار کارشان هست کمکشان کرده اند ... فعلاً که اقساط دیۀ شکم دریش را بر من تحمیل کرده است فلذا پرونده اش در دست اقدام است ... معلوم است که شما را هم فریفته است ... مراقب باشید بهتر نیست ؟ جوان درست حسابی اهل شعر در این مملکت نایاب است؟یا برایتان مهم نیست که مطلب یا نوشتۀ (که آنهم سرقتی است ... زیرا این بابا سواد هم ندارد و اسمش در لیست اراذل و اوباش تبریز است !) به تمام اتحادیه ها و سایتها هم می رود و بر حسب سلیقۀ آن ها مطلب دزدی می کند و نشر می کند که به خیال خود برای خود پروندۀ مخالفت جور کند

  پاسخحذف
 5. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 6. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 7. (معرفی یک چاقوکش اوباش دوا فروش روانپریش که خود را فعال مدنی و کارگری و زندانی سیاسی جا می زند = اسماعیل فتاحی )
  می دانید که ارسال اسناد قضایی عملی است نادرست وناشیانه ... ( البته که اگر لازم شد با رعایت مراتب قانون قضا اسناد هم ارسال می کنم ... چون این میکروب نباید به هدفش که فریفتن انسانها و آدم فروشی و خیانتکاری است نائل آید ...) لذا به خبرگی سیاسی و ژورنالیستی شما باور دارم کافیست صفحۀ مرا مطالعه کنید تا صحت و سقم عرائضم را با بهره از خبرگی و عیّاری خود دریابید ... من دو هدف دارم 1- این میکروب( اسماعیل فتاحی ) و خانوادۀ کلاهبردارش (خصوصاً پدر و مادرش ) سر مرا کلاه گذاشته و هزینۀ وکیل و پیش قسط دیه و وثیقه ای 150 میلیونی از من کلاهبرداری کرده اند 2- با دیدن نفوذ کسی به چنین سیستمهایی ...کسی که به چشم دیدم به خاطر یک کارت تلفن یک حبه قرص و یک پاکت سیگار رفیقش را فروخته آتش می گیرم و یاد رفیقانی می افتم که به هیچ فروخته شدند ... مستدعی هستم دقیق باشید و اطلاع رسانی کنید ... من مهندسی کارگر مسلک هستم با کارگاه و شرکتی در حد خودم همه مرا در تبریز می شناسند و از کسی بیم ندارم ...زیرا یک کارگر سربلندم ... با مراجعه به صفحه ام مرا می شناسید ...
  لذا شما ... ادمین محترم این صفحه ...آیا اسماعیل فتاحی را به خوبی می شناسید ؟ که اخبار او و مطلبش را درج و نشر می کنید ؟ او چاقو کش است ؟! عجیب است به چه راحتی هم رزم و هم بند تعیین می کنید برای انسانهائی که حرف و پیامی برای جامعه داشتند ... پسرک جانی کوتوله برای دستیابی به زن یک نفر ، ریۀ فردی به نام بابک خانی را از پنج جا دریده بود و آخر سر مادر کلاهبردارش با گریه و زاری و خوابیدن دم درب کارگاه من سر مرا کلاه گذاشت و سبب شد وکیل بگیرم و او را از زندان برهانم وبلافاصله بعد از آزادی از زندان علیرغم قول پدر و مادر کلاهبردارش برای کار و پرداخت اقساطش زد به چاک ... شما را به خون هر کس که شهیدش می پندارید دل انسان را بر هم نزنید و بیشتر تحقیق کنید ... کافیست شخصی برود به شعبۀ سوم اجرای احکام تبریز و اسم این اوباش را بیاورد و حدود بیست قلم سابقۀ چاقو کشی و دوا فروشی و سرقت و حتی ظن به قتل او را بررسی کند ...
  مصاحبه با اسماعیل فتاحی که با شاهرخ زمانی در زندان آشنا شده بود
  او چون بعد از کلاهبرداری و فریفتن من به ترکیه فرار کرده برای ممانعت از افشا شدن جرائم کیفریش (بالغ بر بیست قلم ، مثل فروختن مواد مخدر ... آتش زدن مغازه ... ولگردی ... و مهمتر از همه جرمی که به خاطرش در زندان بود یعنی دریدن ریۀ فردی به نام بابک خانی به خاطر همسر او در حال مستی ... که اتفاقاً او کارگر نقاش ساختمان هست و الان مریض و خانه نشین است و خانواده اش از هم پاشید ... ارتباطش را با اینترنت قطع نموده تا افشا نشود ... ترسم این است که با حمایت شما یا همکارانتان بتواند مجوز مهاجرت بگیرد که تحملش برایم سخت است
  این بابا چاقو کش است و مدت چهار سال زیر دیۀ دریدن ریۀ جوانی به نام بابک خانی به خاطر دستیابی به همسر او ،در زندان تبریز بوده است پدر و مادرش و خودش با کلاهبرداری قضات انساندوست و فرد خیری را فریفته و با تقسیط دیۀ ۱۵۰ میلیونی و کلاهبرداری پیش قسط و تسلیم وثیقه از طرف یک مهندس خیربه شاعر خلق ها بدل شده است …کشورهای اروپائی الان دقیقاً دنبال چاقو کش ها می گردند … الان در رفته و در ترکیه با گدایی و کلاهبرداری در فکر مهاجرت به اروپاست ( به زعم خودش ) پرونده اش در اجرای احکام کیفری شعبۀ سوم تبریز است و تحقیق صحت و سُقم قضیه به سهولت ممکن است ...

  پاسخحذف
 8. فعالین سیاسی و ژورنالیستی مطالب را بر معیار مزخرف بودن یا نبودن دسته بندی نمی کنند ! بر مبنای درست بودن یا نبودن دسته بندی می کنند ... مطلب شاید مزخرف باشد که هست ... لیکن درست و عین حقیقت هم هست ... آنجاست که کار خراب می شود و مزخرفات از طریق اشخاص مزخرف وارد یک جریان شفاف می گردد و آنگاه است که شفافیت جای خود را به مزخرف بودن می دهد ... سوابق کیفری شاعر خلقها اسمال چاقو کش موجود است ... هر منبعی که قصد داشته باشد اعمالش شفاف باشد ... در عرض دقایقی می تواند به حقیقت دست یابد و خود را از چنگ مزخرفات برهاند

  پاسخحذف
 9. اسمال چاقی کش ... به به ... کارگر دوست شدی ؟ از کی ؟ تا حالا بیل دیدی ؟ چه کاری را انجام دادی به غیر از دوا فروشی و سرقت و چاقو کشی ؟ کار هم بلدی ... خسته نباشی دلاور ... برو جلو .

  پاسخحذف