۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

بیانیه 137جنبش کارگری رزمنده ، دیگری را از دست داد.کوروش بخشنده فعال کارگری و مبارز جنبش انقلابی روز پنجشنبه بعد از ظهر در گذشت ، این رفیق تا آخرین لحظات زندگی با کارگران و فعالین انقلابی همراه و همرزم بود ، جمهوری اسلامی چندین بار او را دستگیر کرد و علیه او پروندهای دروغین ساخت و اخیرا" به دنبال شدیدتر کردن سرکوب فعالین و تشکل های کارگری می خواست باحکم زندان تعزیری تازه صادر شده  او را زندانی کند، اکنون او در میان ما نیست و جمهوری اسلامی بدون پرداخت هزینه جنایت هایش یقه خود را از دست یک مبارز دیگر خلاص کرده است، دوستان و رفقا با شرکت گسترده در مراسم های بزرگداشت رفیق کوروش بخشنده در جهت همبستگی طبقای گام بر داریم .
ما ضمن اینکه مرگ نا به هنگام رفیق رزمنده، کوروش  بخشنده را به خانواده وی ، رفقا ، تشکل های کارگری ، کمیته های دفاع از کارگران زندانی و جنبش کارگری و انقلابی تسلیت گفته از آنها می خواهیم در جهت ایجاد و همبستگی طبقاتی در مقابل سرمایه داری و دولتش حرکت کنند و با ایجاد تشکل های کارگری و فدراسیون سراسری کارگران و زحمتکشان و با ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر سنگر گسترده ای در خدمت مبارزات طبقاتی بر قرار کنند.
بدون شک همه دوستان و رفقا قبول دارند که تنها :

چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


15/8/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر