۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

علی فائض پور با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدعلی فائض پور از فعالین چپ تبریز روز شنبه 


11 مهرماه توسط ماموران اداره اطلاعات 


تبریز در منزل شخصی به هنگام خروج از منزل 


بازداشت شده بود  و پس از تفتیش 1 ساعته ی 


منزل، به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده 


بود او را به دلیل حضور در مراسم خاکسپاری 


شاهرخ زمانی  بازداشت کرده بودند،


علی فائض پور امروز یکشنبه 16/8/1394 


با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. 
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

17/8/1394 

۱ نظر: