۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

اخباری از زندان گوهر دشت

از ملاقات شاهرخ با خانواده اش جلو گیری کردند.

روز چهارشبنه که روز ملاقات در زندان گوهر دشت بود، خانواده شاهرخ برای دیدن او رفته بودند به دستور احمدیان مسئول داخلی زندان به بهانه اینکه شاهرخ را برای اعزام به زندان تبریز جهت حضور در دادگاه بابت اتهام توهین به رهبری برده اند از ملاقات آنها جلو گیری کردند. اما تا کنون که روز جمعه است او را هنوز به تبریز نفرستادند ولی گفته اند روز شنبه خواهند فرستاد، البته خبر نا موثق نیز وجود دارد که او را به بهانه زندان تبریز به یک زندان دیگری می خواهند تبعید کنند، تبعید شاهرخ به زندانهای مختلف یکی از راه های قوه  قضائیه و ماموران برای اذیت و آزار او است که در هرفرصتی او را تبعید می کنند.در پی افزایش آزار و اذیت شاهرخ نامه های خانواده اش به او و نامه های او به خانواده ش را روز جهار شبنه توقیف کردند ضمن اینکه طی چند هفته اخیر فشار ها و اذیت و آزار را علیه شاهرخ افزایش دادند مسئولان زندان از طریق ماموران رده پایین و با استفاده از زندانیانی که خود را در اختیار ماموران گذاشته اند در گیری های علیه او ترتیب و سازماندهی می کنند ، هر روز سعی دارند علیه او پرونده ای بسازند از جمله آخرین درگیری در روز 27/4/1392 با حسن  کرد یکی از پاسداربند های بسیار پست، با روحیه فاشیستی است، پیش آمده است.نامق محمودی در خطر نابینایی کامل قرار دارد.

نامق محمودی یکی از زندانیان سیاسی گوهر دشت که حدود 65 سال دارد طی سالهای گذشته تحت فشار، شکنجه ها و طرح های برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی دچار بیماری چشم شد و طی سال گذشته به دلیل عدم رسیدگی و ندادن اجازه برای مداوا و رفتن به موقع به بیمارستان یکی از چشمان خود را بطور کامل از دست و اکنون عوامل جمهوری اسلامی برای کور شدن مطلق او از اعزام او به بیمارستان و مداوای چشم دیگرش مانع های گوناگونی ایجاد می کنند و در مقابل تاکید و اعتراضات او بطور دائمی او را تحت فشار و اذیت و آزار قرار می دهند.


جان و سلامتی رسول بداغی در خطر جدی قرار دارد.

رسول بداغی به دلیل شرایط نا مناسب زندان و تحت فشار ها و شکنجه ها بیمار شده است ، دو ماه پیش برای چندمین بار پزشکان متخصص، تشخیص دادند و در پرونده پزشکی او قید شده است که هر چه زودتر در یکی از بیماستانهای دارای تجهیزات تخصصی بستری شود در غیر این صورت جان او در خطر جدی قرار دارد با توجه به چنین تاکید و سندی مسئولین زندان ، قوه قضائیه و اداره اطلاعات همچنان از اعزام رسول بداغی به بیمارستان مخالفت می کنند، در این راستا سلامتی و زندگی او در خطر جدی قرار دارد. در واقع مسئولین زندان ها و... آگاهانه می خواهند رسول بداقی را دچار مرگ تدریجی کنند.


نشریه پایداران
نشریه زندانیان سیاسی

تکثیر از :
فریده جعفری

5/5/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر