۱۳۹۲ مرداد ۷, دوشنبه

اطلاعیه شماره ۸ کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده


تشکر وقدردانی  وبلاگ نویس وفعال کارگری وکودک بهنام ابراهیم زاده
از کادر درمانی بیمارستان محک
در دنیای امروز متاسفانه معیار و ارزش انسان با کیف پول و حساب بانکی فرد رابطه است. این خود انسان نیست که فی النفسه مهم است بلکه موقعیت اقتصادیش است که درجه اهمیت یا اهمیت نداشتن را تعیین میکند. در این نامه کوتاه اما میخواهم بگویم انسانیت هنوز زنده است و انسانهای فراوانی هستند که معیارشان حساب بانکی دیگر انسانها نیست.
وقتی برای اولین بار در زندان باخبر شدیم فرزندم نیما سرطان خون دارد دنیا برسرم خراب شد. تنها فرزندم، امید زندگیم، و شادی لحظات سخت زندانم مریض است. آنهم سرطان. در همان لحظات فکر میکردم چه میتونم بکنم؟ چطور میتوانم جان فرزندم را نجات دهم؟ من کارگری هستم که به "جرم" دفاع از حقیقت، بجرم دفاع از حق کودکان، بجرم دفاع از حق کارگرانی که در موقعیت خودم بودند، زندانی شدم. اول درد و مشکل زندانی اینست که بر خانواده اش چه میگذرد، همسرم و تنها فرزندنم با این تورم و گرانی چگونه باید زندگی را بگذرانند؟ اینها درد هر زندانی و درد عمومی است. اما خبر اینکه فرزندنت به سرطان خون مبتلا است دیگر قابل تحمل نیست و سوال بزرگ چگونه باید هزینه درمان فرزندنم را تامین کنم؟ چکار باید بکنم وقتی دستت از همه جا کوتاه است؟
در بیمارستان محک بود که بیماری نیما را تشخیص دادند. بعد از کوتاه مدتیو  وقتی این خبر از جانب بیمارستان به ما رسید که نیما در اینجا مجانی مداوا میشود، بی اختیار اشکهایم سرازیر شد. میخندیدم،  گریه میکردم، انگار امید به خانواده سه نفره ما بازگشته بود، و در نهان اما فریاد میزدم زنده باد انسانیت! انسانیت زنده است! دکترها و پرسنل بیمارستان گفتند برای معالجه نیمای من در بیمارستان از ما پولی نمیگیرند.
پرسنل و کادرهای پزشکی این بیمارستان به من و خانواده ام، به نیمای عزیزم، امید زندگی و زنده ماندن را دادند. نیما گفته میخواهد پزشک شود و در این بیمارستان همانند آنها در خدمت انسانها باشد و امید نا امیدان شود. من هم تلاش کردم در این دنیا امید نا امیدان باشم. در کنار کودکان کار و خیابانی باشم. از حقشان دفاع کنم. از حقوق کارگرانی دفاع کنم که نان آوران خانواده هستند. عزم من برای انجام این وظیفه با دیدن اقدامات پرسنل بیمارستان محک جزم تر شده است. شاید این پاسخی باشد به تمام زحماتی که این عزیزان برای فرزندم انجام دادند. آنها امید نیما و هزاران کودکی هستند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند.
به پاس احترام به کادر درمانی بیمارستان محک، من در مقابل این انسانهای بزرگ سر تعظیم فرود میاورم. شماها نقطه های روشنی در این دنیای تاریک هستید.
با احترام،

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع کودکان کار و خیابان
کمیته دفاع از بهنام ابراهیمز اده
پنجم مرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbenam.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر