۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

مردم هشیار باشید :خبر قتل عام زندانیان سیاسی رجایی شهر جدی است.

به طوری که عده ای از زندانیان سیاسی در بهمن ماه 1391 درباره ی احتمال تکرار کشتار دهه شصت اعلام خطر کرده بودند.
 روز پنجم فروردین 1392 با وخامت حال علیرضا کرمی خیرآبادی و به کما رفتن، و احتمال سکته مغزی، به بیمارستان خمینی اعزام شد. به دنبال اعزام کرمی خیر آبادی به بیمارستان در روز 7 فروردین مسئول بهداری زندان گوهردشت، پاسدار کریمی به بند 12 اندرزگاه 4 آمده و اعلام کرد که احتمال مننژیت بصورت گسترده در سالن 4 وجود دارد. بنابراین همه باید برای پیشگیری قرص بخورید، او گفت کرمی خیرآبادی مننژیت گرفته است.
این در حالی است که کرمی از قبل اعلام کرده بود می خواهند مرا بکشند برای همین به بیمارستان نمی برند. موضوع مننژیت  در واقع نقشه از قبل طراحی شده رژیم است هم برای توجیه قتل کرمی و هم شیوع بیماری در میان زندانیان سیاسی جهت قتل عام انها است.
ما به تمامی انسانهای آزادیخواه و نهادهای حقوق بشری هشدار می دهیم  که بیش از این تعلل نکنند و هرچه سریع تر هیاتی برای تحقیق به زندان اعزام نمایند تا از قتل عام 250 نفر انسان جلوگیری کنند .
همچنین به همه ای مردم ، نیروهای انقلابی و خانواده های زندانیان هشدار می دهیم اگر دیر اقدام کنید عزیزان خود را از دست خواهید داد.

جمعی از زندانیان سالن 4 زندان گوهر دشت
7/1/1392
باز تکثیر از : فریده جعفری


Dear Mr. Murphy ,

The life of political prisoners in Iran’s Gohar Dasht prison is in great danger!

We would like to ask you to be consciously aware of news leaked out by a group of Iranian political prisoners, for the first time in February 2013 from Salon number 4, at Gohar Dasht prison in Iran, warning the whole politically conscious world as well as the Iranian people that the Iranian political prisoners in Gohar Dasht prison are on the verge of being ruthlessly massacred, as evidence shows based on a pre planned attempt by the criminal Iranian regime. This massacre will happen any time soon. 

According to news we received on March 25, Mr. Alireza Karami Kheirabadi, one of the political prisoners at Gohar Dasht, was transferred to the Khomaini Hospital due to his rapidly deteriorating health. He went into a coma with the possibility of having a heart attack. 

Following his hospitalization, on March 27, Mr. Karimi, the person in charge of the Gohar Dasht prison’s infirmary arrived in cell number 12 and announced that Mr. Alireza Karami Kheirabadi has contracted meningitis. Therefore all other prisoners who are residing at Salon 4 are in danger of contracting meningitis also, and as a result, every one should be taking supplements to prevent the spread of the disease. 

However, the actual case is that before Mr. Alireza Karami Kheirabadi’s health worsened, he predicted and informed his cell mates that the prison authorities would delay his treatment, intending to kill him. That’s why they did not send him (at that time) to a hospital to pursue medical treatment, yet he had been suffering for a long period of time. The political prisoners at Gohar Dash jail commonly believe that, in fact, meningitis is the subject of the plan already designed by the regime to justify murdering Mr. Alireza Karami Kheirabadi and they also believe the regime will keep the prevalence of the disease among the political prisoners to orchestrate their massacre.

We warn all freedom loving people and human rights organizations to not delay sending, as soon as possible, a delegation to investigate the case and prevent the coming massacre of the lives of 250 political prisoners in the regime’s Gohar Dasht prison. 

We also warn all the Iranian people, families of any prisoners, and all revolutionaries that the lives of their loved ones will be lost, if they do not foresee and act on the coming disaster. 

03/29/2013

Please help these prisoners.

The Undersigned:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر