۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

جان محمد جراحی کارگر زندانی در خطر است


شنیدیم که محمد جراحی یکی از فعالین سندیکایی و از کارگران زحمتکش آذربایجان که از تاریخ خرداد 1390 در زندان است به علت سرطان حال وخیم و دردمندی دارد و به علت شرایط غیر استاندارد درمانگاه زندان  پزشکان معالج از درمان او عاجز هستند،و متاسفانه مسئولین زندان و قوه قضاییه از دادن مرخصی درمانی به این فعال کارگری امتناع می کنند . ما زندانیان کارگری - سیاسی _ عقیدتی از انسانهای آگاه و تمام مردم آزادیخواه و مبارزان و نهادهای حقوق بشر می خواهیم نسبت به دفاع و حمایت از این فعال کارگری سکوت نکنند و از مقامات بخواهند هر چه سریعتر این کارگر زندانی ، پدر چهار فرزند را آزاد کرده و اجازه و امکان  درمان به او  بدهند .
امضا کنندگان :
1-  مصطفی میری 2 - محمد امیرخیزی 3 – میثاق یزدان نژاد 4 – فیروز منصوری 5 – شاهرخ زمانی 6 – خالد حردانی 7 – احمد امویی 8 -  ... محمودی 9 – رضا شریفی بوکانی 10 – سعید ماسوری 11 – عباس بادپا 12 – سید محمد سیف زاده 13 – شهرام     14 - افشین بایمانی
27/12/1391

باز تکثیر از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر