۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

میتوانیم این ماشین جنایت و اعدام را متوقف کنیممیتوانیم این ماشین جنایت و اعدام را متوقف کنیم

۲۴نوامبر روز اعتراض جهانی علیه اعدام


موج آدمکشی حکومت اسلامی در تهران و شیراز و کرمان و مشهد و اهواز و در سراسر کشور در جریان است. ۳۰۰۰ نفر از زندانیان عادی توسط جنایتکاران اسلامی به اعدام محکوم شده اند و هر روز تعدادی جوان با بیرحمی قربانی میشوند. این جوانان را به جرمها و اتهاماتی از قبیل قاچاق مواد مخدر و امثال اینها اعدام میکنند. اما همه کس میداند که اینها برچسبهایی است برای اینکه مردم دست به حرکت و مقابله با این کشتارها نزنند و در عین حال با مشاهده چوبه های دار و اخبار اعدامها مرعوب و ساکت شوند. همه کس میداند که رژیم اسلامی بر کشتارهایش شدت داده است تا جامعه را مرعوب کند. در همین هفته های اخیر ستار بهشتی یک وبلاگ نویس معترض را وحشیانه زیر شکنجه کشتند. جمیل سویدی یک زندانی سیاسی دیگر را در اهواز به قتل رساندند. بعلاوه زندانیان سیاسی از جمله شاهرخ زمانی و زانیار مرادی از تشدید فشارها علیه خود خبر میدهند. حکومت به روشنی می بیند که چگونه جامعه زیر فشار فقر و فلاکت به مرز انفجار رسیده است و جنبش اعتراضی کارگری هر روز قدرتمند تر به جلو می آید. ترس از "شورش گرسنگان " به کابوس هر روزه سران جنایتکار این حکومت تبدیل شده است.  وجمهوری اسلامی میخواهد این موج قدرتمند اعتراض مردم  را که در راه است عقب زند. این جنایات تعرض و تهاجمی به همه مردم بجان آمده است. و باید با مقابله همه مردم در ایران و همه سازمانهای سیاسی مواجه شود. میتوانیم با یک حرکت متحدانه جانیان درنده خوی اسلامی را به عقب برانیم. میتوانیم کاری کنیم که حکومت اسلامی از موج اعتراض و خشم مردم به لرزه بیفتد.

۲۴ نوامبر از سوی کمیته علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به عنوان روز اعتراض به اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام شده است. کمپین برای آزادی کارگران  زندانی از همه کارگران و مردم شریف و سازمانها نهادهای انسان دوست میخواهد که به این کمپین بپیوندند و در این روز صدای اعتراض به جانیان حاکم در ایران را در همه جهان انعکاس دهند. برای متوقف کردن اعدامها و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، دست به دست هم دهیم و حاکمین اسلامی را عقب برانیم. ۲۴ نوامبر روز اعتراض سراسری ما در سراسر جهان در برابر این توحش است. اعدامها باید فورا متوقف شوند و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان آزاد گردند.

"کمپین برای آزادی کارگران زندانی"

شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
, Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com

۱۱نوامبر ۲۰۱۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر