۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه


 روز جهانی زن را به تمام زنان جهان، بخصوص به زنانی که برای برابری حقوقی،سیاسی ،عدالت اقتصادی و برابری در تمام عرصه های اجتماعی مبارزه می کنند مبارک باد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر