۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

قابل توجه فعالین سیاسی و کارگری/ جاسوس در زندان تبریز/فریده جعفری

اخبار رسیده از زندان مرکزی تبریز حاکی از آن است که دو نفر از همکاران بازجوها در بین زندانیان شناسایی شده اند .
طبق این اخبار آرمین ذولجناح و رسول بدلی (که از فعالین ملی آذربایجان بوده است ) خود را به طور کامل در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته اند . آنها خود را به زندانیان مورد نظر بازجوهای وزارت اطلاعات نزدیک می کنند و سپس به طور مرتب هر چه را که می شنوند به بازجوها گزارش می کنند .طبق گزارشات آنها بازجوها و مسئولین سازمان زندانها ،عملکرد و برنامه های خود را تنظیم کرده و زندانیان را طبق فرمول خاص خود به بندهای مختلف انتقال می دهند یا از گزارشات آنها در پرونده سازی علیه زندانیان و اتهامات جدید و بازجویی از آنها استفاده می نمایند ،همچنین زندانیانی که حکمشان مشخص شده را بر مبنای گزارشات این دو نفر مورد آزارهای مختلف از جمله فرستادن زندانیان از بند عمومی به سلولهای انفرادی و….قرار می دهند .
لازم به ذکر است که طبق خبر رسیده رسول بدلی بسیاری از دانسته های خود در رابطه با فعالین ملی آذربایجان را در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده است و آنها برمبنای گزارشات او عملیات خود را تنظیم می نمایند و هنوز هم او از طریق روابطی که در بیرون دارد اطلاعات زیادی از فعالیت افراد فعال ملی آذربایجان را به بازجوها گزارش می کند .
خبر فوق اذعان دارد که بسیاری از فعالین سیاسی_ ملی و کارگری در زندان تبریز به خاطر گزارشات این دو فرد به دفعات زیادی مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته اند و حتی برخی پس از پایان دادگاه و صدور حکم مجددا» محاکمه شده اند .
هنوز معلوم نیست در قبال چنین همکاریی وزارت اطلاعات چه وعده و وعیدهایی به آنها داده است .
منتظر اخبار تکمیلی در این رابطه باشید .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر