۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

اعلام حمایت از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

طی نامه ای رفیق بهروز کریمی زاده ضمن اعلام حمایت از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در خواست عضویت در این کمیته را کرده است . به دنبال این در خواست نام ایشان به لیست اعضای کمیته اضافه شد.

۱ نظر: