۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

بیانیه ۳۳


تائید حکم زندان شاهرخ زمانی در شعبه ۲۹ دادگاه دیوان عالی کشور


درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰شعبه ۲۹ دادگاه دیوان عالی کشور حکم ۱۱ سال زندان برای شاهرخ زمانی را که شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز بر مبنای اتهامات دروغین که در پرونده ی ساختگی بدون وجود مدرک صادر کرده بود تأیید کرد .دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ثابت کرد که حکم فوق به دلیل ارتکاب جرم صادر نشده بلکه دستگاه های قضایی و پلیسی همچنان مشغول پرونده سازی دروغین علیه فعالین سیاسی و کارگری هستند و دیوان عالی کشور نیز از این پرونده سازیها و جنایات اطلاع کافی دارد ،همچنین ثابت کرد که در ایران برای محاکمه افراد نیازی به مدرک نیست و در دشمنی کامل با آزادی انسانها در تمامی سطوح قضایی و پلیسی ،برای پیش برد استثمار طبقه کارگر و حمایت از منافع سرمایه داری و دشمنی با فعالین کارگری آگاهانه هم قسم شده اند .
لازم به ذکر است که شاهرخ زمانی و محمد جراحی تصمیم دارند به تأیید رأی فوق توسط شعبه ۲۹ دادگاه دیوان عالی کشور اعتراض نمایند ،آنها تصمیم دارند از کلیه دستگاههای قضایی و پلیسی به دلیل اینکه بدون وجود هر گونه مدرک در پرونده حکم زندانی صادر کرده اند و باز بدون وجود هر گونه مدرک در پرونده سطوح دیگر دادگاهها ،حکم صادر شده ی بی پایه را تأیید کردند به مجامع بین المللی شکایت نمایند .
آنها از کسانی که می توانند وکالتشان را به عهده گرفته و شکایت فوق را به جریان بیندازند تقاضای کمک و همکاری دارند .
ما ضمن محکوم کردن تأیید حکم فوق توسط شعبه ۲۹ دادگاه دیوان عالی کشور از تمامی کارگران ،تشکل ها ،فعالین کارگری و سازمانها و احزاب می خواهیم ضمن گسترده کردن اعتراضات متحدانه خود علیه زندانی کردن فعالین کارگری و سیاسی در جهت پیشبرد شکایت شاهرخ زمانی و محمد جراحی  کمک و حمایت نمایند .

کارگران زندانی همچنان در انتظار حمایت های ما هستند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۳/۱۲/۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر