۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

بیانیه ی 32

شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند


طبق خبر رسیده به دنبال اعتراضات و شکایت های مکرر شاهرخ زمانی و محمد جراحی  یک شنبه 23/11/1390 آنها از بند قرنطینه به بند مالی انتقال داده شدند.با توجه به این انتقال داده شده اند،وضعیت در بند مالی نیز بسیار ناهنجار است از جمله چهار نفر یک پتو برای گرم کردن خود دارند و سیستم گرمایشی زندان نیز در این مجموعه کم و فرسوده است همچنین خانواده ی این زندانیان و ساسان واهبی وش نیز تحت فشارهای ماموران قرار دارند.

طبق درخواست،آنها نیاز به کمک مالی دارند و همچنان این زندانیان اعلام کردند دوستان و فعالینی که در راه ازادی زندانیان تلاش می کنند،اگر می خواهند برای ما کاری بکنند قبل از این که نتیجه ی بررسی های اعتراض ما در دادگاه شعبه ی 29 دیوان عالی کشور اعلام گردد باید کار های خود را انجام داده باشند.

شماره ی پرونده ی این زندانیان در دادگاه شعبه 29 دیوان عالی کشور عبارت است از 900559 بنا به درخواست این زندانیان هرکدام از دوستان که می توانند،کمک کنند.


پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/11/1390هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر