۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

سوء قصد به جان بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان در زندان گوهردشت کرج

بنابر گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سوء قصد به جان فعال کارگری وحقوق کودکان بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهردشت کرج توسط افراد باند مافیایی داریوش امیریان مدیر داخله زندان که منجر به آسیب دیدگی وی از ناحیه آرنج سمت راست گردید.
روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه حوالی ساعت ۱۳:۰۰ فعال کارگری و حقوق کودکان بهنام ابراهیم زاده همراه با زندانی سیاسی ارژنگ داودی در حال قدم زدن در بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج بودند که بدون مقدمه و یا سابقه قبلی مورد یورش غافلگیرانه یکی از زندانیان عادی بنام جواد پاریقی معروف به جواد غربتی از باند های مافیایی زندان که توسط داریوش امیریان مدیر داخله زندان هدایت می شود قرار گرفت. این فرد در حالی که تیزی در دست داشت و عربده می کشید که من تو را می کشم ،بهنام ابراهیم زاده را از ناحیه آرنج دست راست مورد اصابت قرار داد که آرنج وی به شدت د چار آسیب شد.
یورش غافلگیرانه که منجر به آسیب جدی به آرنج دست راست این فعال کارگری و حقوق کودکان گردید در حضور محمد رضا گرامی ریئس بند ۱۰ و نیزقنبری پاسدار بند صورت گرفت.
فعال کارگری و کودکان بهنام ابراهیم زاده بدلیل افشاگریهای مستمر در رابطه با ورود گسترده مواد مخدر توسط داریوش امیریان مدیر داخله زندان گوهردشت کرج به دستور وی مورد یورش وحشیانه قرار گرفت. این فرد برای ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از افشای ورود مخدر به زندان به یکی از اعضای باند مافیایی زندان دستور داده بود که به فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده حمله نماید. زندانی نامبرده در این بند اقدام به فروش مواد مخدر و قرصهای روان گردان می کند وی از باند مافیای زندان است که توسط امیریان، مواد مخدر آنها برای فروش در زندان تامین می شود و دستورات وی را برای سرکوب زندانیان سیاسی و زندانیان معترض عادی نسبت به شرایط غیر انسانی در زندان را به اجرا در می آورند.
در طی افشاگری های متعدد بهنام ابراهیم زاده در ارتباط با واردات مواد مخدر به زندان از طریق مدیر داخلی زندان گوهردشت بنام داریوش امیریان و خانواده اش که تا به حال منجر به اخراج برادرش به نام کیکاووس امیریان و نیز انتقال خواهرزاده اش بنام نجم الدین حسینی و نیز رئیس دفترش به نام احسان کاظمی به زندان قزل حصار گردید. بویژه افشاگری چند روز پیش در ارتباط با اعترافات زندانی شاهین حبیبی یکی از عوامل توزیع مواد در بند ۶ مبنی بر تحویل گرفتن مواد مخدر از داریوش امیریان که منجر به صدور قرار جدید توسط ایوب ابراهیمیان قاضی ناظر بر زندان تحت عنوان تشویش اذهان علیه این زندانی شده است . داریوش امیریان مدیر داخله زندان از اعضای وزارت اطلاعات می باشد و چندین سال است که در سمتهای مختلف مشغول سرکوب و شکنجه و توزیع مواد مخدر در زندان است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر