۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

اولین جلسه جمع قدم اول در تورنتو برای دفاع از درخواست سه و نیم میلیون تومان دستمزد در خواستی تشکل های کارگری در تاریخ 13 مارس 2016
اولین جلسه جمع قدم اول در تورنتو برای دفاع از درخواست سه و نیم میلیون تومان دستمزد در خواستی تشکل های کارگری در تاریخ 13 مارس 2016 در این جلسه بحث ها درموضوع فوق به پایان نرسید و قرار شد در اینده جلسه دیگری با همین موضوع داشته باشیم که جلسه دوم در تاریخ 10 اپریل بر گزار خواهد شدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر