۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز برای تظاهرات روز جهانی کارگر 1395

از فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز حمایت کنیم و در احقاق حقوق کارگران در این تظاهرات شرکت کرده اعتراضات خود را به کرسی بنشانیم و با صدای بلند ثابت کنیم که خانه کارگر نماینده کارگران نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر