۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

قابل توجه پناهجویان ترکیه


۱۸دسامبر را به صحنه اعتراض وتاکید بر مطالبات بر حق خود مبدل کنیم
18دسامبر روزجهانی مهاجرت نزدیک است .دولت ترکیه برای جلوگیری از برگزاری مستقل مراسم های این روزوهمچنین بهره برداری رسانه ای وافزایش قدرت چانه زنی خود در مقابل اتحادیه اروپا, در اکثر شهرهای ترکیه شعبه های پلیس مهاجرت از پناهجویان برای شرکت در مراسمی که در یک فضای بسته که مربوط به محل برگزاری مراسمات دولتی آن شهر  است دعوت کرده اند.
ما پناهجویان هر جایی که هستیم حتی با جمع های دو سه نفره و کمترین امکانات با گرامیداشت این روز میتوانیم ضمن تاکید بر مطالبات بر حق خود 18 دسامبر را به صحنه اعتراض خود مبدل کنیم..

اسماعیل فتاحی    2015/12/13هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر