۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی به : کارگران مبارز و انقلابیون تمامی کشور ها موضوع : در خواست حمایت از جعفر عظیم زاده و محمود صالحی

از :  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
به : کارگران مبارز و انقلابیون تمامی کشور ها
موضوع : در خواست حمایت از جعفر عظیم زاده و محمود صالحی


دوستان و رفقا، کارگران و انقلابیون، ما کارگران ایران  خود را بخشی از طبقه کارگر جهانی می دانیم و در این جهت تلاش می کنیم تا همبستگی جهانی طبقه کارگر ممکن شود ، همچنین ما اطلاع داریم کارگران کشور های مختلف بار ها ار مبارزات کارگران ایران دفاع و حمایت کردند ما ضمن تشکر و قدر دانی اعلام می داریم اکنون رفقای ما در ایران برخی زندانی هستند و برخی در انتظار شروع اجرای حکم به سر می برند که نیاز به حمایت های گسترده جهانی دارند، از جمله کارگرانی که نیاز فوری به حمایت دارند عبارتند از : جعفر عظیم زاده و محمود صالحی ،

1- جعفر عظیم زاده ،

جعفر عظیم زاده کارگر جوش کار  است ، او رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران می باشد به دلیل فعالیت برای تشکیل اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده است و اکنون در زندان اوین بسر میبرد. در این رابطه کارگران ایران "کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده" تشکیل دادند برای گسترش کمپین فوق و رسیدن به هدف نیاز به کمک و حمایت همه کارگران دارند.
در حکم کتبی دادگاه علیه جعفر عظیم زاده جرایم او چنین فرمولبندی شده است " اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، سازماندهی طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار حول همین طومار با خواست افزایش دستمزد، مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، شکایت از مسئولین صندوق سازمان تامین اجتماعی، نشست و برخاست با دیگر تشکلهای کارگری، سازمان دادن و شرکت در مراسمهای اول ماه مه، شرکت در تجمع جلو مجلس شورای اسلامی و اداره کار در تهران و...ـ"جعفر عظیم زاده یکی از رهبران شناخته شده کارگری ایران است که تا کنون چندین بار به جرم فعالیتهای کارگری بازداشت و زندانی شده است.

2 - محمود صالحی ،
محمود صالحی کارگر خباز و عضو هیت مدیره سندیکای خبازان سقز و عضو کمیته هماهنگی یرای ایجاد تشکل های کارگری است آخرین بار در تاریخ 8 اردیبهشت 1394 در یورشی بی سابقه ماموران اطلاعات به خانه محمود صالحی  ریختند و پس از تاراج وسایل شخصی، وی را بازداشت و به ادره اطلاعات شهر سنندج انتقال دادند . پس از یک ساعت با زدن چشم بند ، گوش بند ، دستنبند و پابند وی را به زندان وزارت اطلاعات در سنندج انتقال دادند. پس از چند روز بازداشت و اعتراض های مکرر  جهت وضعیت کلیه هایش در شرایطی که به اغما رفته بود در تارخ 6 خردادو پس از حدود 28روز بازداشت  به بیمارستان توحید سنندج انتقال دادند که پس از دوازده ساعت به هوش امد. نهایتا پس از سه روز بستری در بیمارستان با قرار کفالت موقتا ازاد شدم. (متاسفانه  محمود صالحی هر دو کلیه اش را طی چند سال گذشته  در زندان اطلاعات از دست داده است و اکنون هر هفته دو بار دیالیز می شود) در دو جلسه دادگاهی در تاریخ 17 و 29 مرداد 1394 در دادگاهی به ریاست قاضی سعیدی به اتهام "عضویت در کومه له ، تبلیغ علیه نظام ،اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، عضویت در کمیته های دفاع ،راه اندازی و شرکت در تجمعات و مراسم های اول ماه مه ، شرکت در تجمعات مقابل ادرات دولتی ، تشویق به  اعتصاب ، برنامه ریزی برای اعتراضات ، ایجاد تشکل های کارگری ، شرکت در کنفرانس های کارگری در خارج از ایران  و ..." محاکمه شد در نهایت در تاریخ 25شهریور 1394 بار دیگر از طرف دادگاه احضار شد و در برگه محکومیت که حتی اجازه ندادند یک کپی از ان  بگیرد به 9 سال حبس تعذیری محکوم شد، و اکنون با وضعیت بیماری که هر دو کلیه خود را از دست داده است و هر هفته دو بار دیالیز ی شود در انتظار دستگیری وزندان به سر می برد.  لارم به ذکر است که محمود صالحی تاکنون بیش ازچهار بار بازداشت و زندانی شده است . در جهت دفاع از محمود، کارگران ایران کمیته دفاع از محمود صالحی را تشکیل دادند که در راستای وظایف تعیین شده و دست یابی به هدف خود نیاز مبرم به کمک و حمایت طبقه کارگر جهانی دارد.
ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پیشاپیش از حمایت های بی دریغ تمامی کارگران و انقلابیون جهان صمیمانه تشکر می کنیم و همچنین اعلام می داریم جدا از دو کارگر نامبرده تعدادی از کارگران و معلمان در زندان بسر می برند از جمله محمد جراحی، سعید شیر زاد ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی شاندیز ، اسماعیل عبدی ، رسول بداقی ، علی اکبر باغانی ، عبدالرضا  قنبری و ... که نیاز به دفاع و حمایت دارد.

کارگر زندانی ، معلم زندانی آزاد باید گردد.
چاره زخمتکشان وحدت و تشکیلات است.
بر قرار باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

24 /9/1394 From: Committee to Support Sharoukh Zamani

To: Worker activists and freedom Loving people around the World

Re:  request to support two worker activists in Iran: Jafar Azeemzadeh and Mahmoud Salehi

Dear friends and comrades,
Workers in Iran consider themselves a part of the international working class and we are striving to strengthen the working class solidarity. We are also appreciative of the International support we have received so far.  At the time of writing this letter, several worker activists are imprisoned. These workers need a world wide support. Among them,  two labour leader’s cases are more urgent: Jafar Azeemzadeh and Mahmoud Salehi.
1-Jafar Azeemzadeh
Jafar is as welder worker. He is the president of the Free Union of Iranian Workers. Due to his attempts 
to  build workers organizations and promotion of worker’s rights, he has been sentenced to six years of imprisonment. He is currently serving his term in the notorious prison of Evin in Teheran.

The so called “court” has listed the charges of Jafar as follow: “act against national security, disturbing public order, propaganda against the system of  the Islamic Republic,  founding the Free Union of Iranian Workers and the National Union of Laid off and Unemployed Workers, membership in The Committee to Follow up with Formation of Workers’ Organizations,  launching  a campaign to collect forty thousand signatures, organizing a protest in front of the Ministry of Labour and demanding increased wage for workers; complain against the officials of the Ministry of Social Services , interaction with workers’ organizations, organizing and participating in May Day Rallies, participating in protests in front of the Ministry of Labour and the Parliament.
Jafar Azeemzadeh is well known labour activists in Iran. He has been arrested and imprisoned many times in Iran.
2-Mahmoud Salehi,
Mahmoud Salehi is a Bakery worker. He is a member of the Syndicate of Bakery Workers in the city of Saqez and a member of the Committee to Cooperate for  Building Workers Organizations.  The Iranian police rushed into his house on 28 of April 2015 and looted his personal belongings such as computer and phone  and took him to the Ministry of Information’s office in Sanandj.  After several hours of interrogation, while blindfolded, earplugged  and handcuffed,   he was  transported to a prison run by the same  Ministry in Sanandaj.

Due to public protest, after 28 days Mahmoud Salehi was transported to the Towhid Hospital while he was in coma, to treat his kidney. Since he has lost both of his kidneys, he was released on Bail. In  8 and 20thof August  2015, he was trialed on the following chargers:
“membership in  the Komalah Organization, propaganda against the Iranian political system, act against national security, disturbing the public order, membership in the Committee to Follow up to Form Workers’ Organizations, encouraging workers to go on strike, participation in May Day  gatherings , participation in demonstration in front of governmental institutions, planning for demonstrations, attempting to help building workers’ organizations, and participating in seminars abroad.
On September 16, 2015 he was again summoned by the court and was sentenced to 9 years prison. He was not even allowed to get  a copy of  the court’s verdict. Despite the fact that he lost both of his kidneys and that he has to receive dialysis treatment  twice a week , Mahmoud Salehi is waiting to serve nine years of jail.  It's worth stating that so far Mahmoud Salehi has been imprisoned more than four times.  His is in need of more international support than any time before.
We, the members of the Committee to Support Sharoukh Zamani, would appreciate your support and reiterate that in addition to the above two workers  activists, a number of workers and teachers are currently imprisoned by the Islamic Republic of Iran. Among them are : Mohammad Jarahi, Saeed Sheerzad, Behnam EbrahimZadeh, Mehdi  Shandiz, Esmaeil  Abdi, Rasoul Bodaghi, Aliakbar Baghbani, Abdoulreza Qanbari and … all of whom need support.

Long live international solidarity of working class
Imprisoned workers and teachers must be free
The solutionfor working class is unity and organization

The committee to support Shahroukh Zamani
15 December 2015

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر