۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

دوست و برادر مبارز ، محمود بهشتی لنگرودیای معلم فداکار  و مبارز ، هم پیمان طبقه کارگر ، درود بر تو ، درود بر استقامت و رزم استوار تو!!!
ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تو و همه  همرزمان تو از جمله علی اکبر باغانی ، اسماعیل عبدی، رسول بداقی ، عبدالرضا قنبری و ...همچنین کارگران زندانی مانند حعفر عظیم زاده ، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، مهدی شاندیز ، سعید شیرزاد و ...  هستیم ، و همچنبن همه ما به تو و زنده بودن تو به عنوان یک معلم، یک همرزم و یک نمونه فداکاری و از خود گذشتگی احتیاج داریم ، ما می خواهیم در اوج مبارزات آتی طبقاتی خود بازو در بازوی تو و دیگر همرزمانت علیه سرمایه داری و هر گونه ستم  صف متحدانه ایجاد کنیم ، از تو می خواهیم صف رزمندگان کارگری، معلمی و پرستاری و کلیه زحمتکشان را از وجود خود محروم نکنی، ما معلمان و کارگران و همه زحمتکشان تنها در صف متحد خود می توانیم سرمایه داری و دولت چپاولگرش را وادار به عقب نشینی کنیم ، دوست فداکار، باید اراده و از جان گذشتگی را در سنگر مبارزاتی طبقه کارگر و هم پیمانانش متحدانه و سراسری به کار بریم.
ما اعضای سندیکای کارگران نقاش استان البرز ضمن به حق دانستن و دفاع از تمامی مطالبات تو و همرزماند  از رزمنده فداکاری چون تو می خواهیم با عزمی راسخ و اراده ای استوار در صف متحدان خود جانت را حفظ نمایی ، خواسته انسانی و به حق تو به گوش همه رسیده است ، اکنون زمان متحد شدن و سراسری کردن مبارزه است ، سلامتی تو لازم است ، خود را آماده کن برای رزم های بعدی ، ما از تو می خواهیم به اعتصاب خود پایان دهی ، چرا که دشمن از صدمه دیدن تو و یا هر فرد دیگری از صف ما خوشحال می شود.

درود بر معلمان مبارز
معلم ، کارگر ، پرستار   اتحاد ، اتحاد
کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

20/9/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر