۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

اطلاعیه ٢٧٥

اتحادیه پست کانادا خواستار آزادی جعفر عظیم زاده، سعید شیرزاد ، کارگران زندانی
و تمامی زندانیان سیاسی شد
بدنبال تلاش های داود آرام از اعضای کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا مایک پارلک دبیر اتحادیه کارگران پست کانادا در اول دسامبر ٢٠١٥ نامه ای از جانب ٥٢ هزار عضو این اتحادیه خطاب به علی خامنه ای نوشته و اعتراض خود را به دستگیری فعالین کارگری و انسانهایی که بخاطر دفاع از زندگی ای انسانی در زندانند اعلام کرده است. او در این نامه خواستار آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شده است. دو بخش مهم این نامه مربوط به سعید شیرزاد فعال دفاع از حقوق کودک و جعفر عظیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در ایران است. در این نامه در مورد جعفر عظیم زاده چنین آمده است:
" این اولین بار نیست که اتحادیه کارگران پست در مورد فعالین و کارگران زندانی نامه مینویسد و اعتراض میکند. اما ما شاهد افزایش تعداد زندانیان در ماههای اخیر هستیم. یک مورد آن جعفر عظیم زاده است. او که به خاطر دفاع از حقوق کارگران و مبارزه برای یک زندگی بهتر و افزایش دستمزدها، به شش سال حبس محکوم شده است. و هم اکنون نیز تعدادی از فعالین کارگری چون بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، آرام و فواد زندنی، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، عبدالرضا قنبری، محمود بهشتی و علی اکبر باغانی در کنار تعدادی دیگر از فعالین سیاسی بخاطر دفاع از حقوق کارگر و حقوق انسانها در زندان بسر میبرند. ".
در این نامه در رابطه با سعید شیرزاد چنین آمده است:" سعید شیرزاد متهم شده است به خاطر صحبت با احمد شهید سخنگوی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر . او ابتدا در اوت ٢٠١٢ دستگیر شد هنگامی که به شهر اهر در شرق آذربایجان ایران میرفت برای اینکه به زلزله زدگانی که زنده مانده بودند کمک کند. او در آن هنگام در قبال وثیقه آزاد بعد از ١٩ روز آزاد شد. سعید شیرزاد بعنوان یک فعال داوطلب در چند ان جی او در ایران از جمله خانه کودکان در شوش و سازمان دفاع از حقوق کودک خیابانی فعالیت داشت."
و در آخر نامه چنین آمده است:" این فعالین مردم ایران را نمایندگی میکنند و از حقوق آنها دفاع میکنند. آنها صدای کودکان، زنان، مردم فقر و کارگران ایرانند و شما باید به این صدا گوش دهید. از همین رو است که اتحادیه کارگران پست همراه با هزاران صدای اعتراض دیگر در سراسر جهان خواستار آزادی فور سعید شیرزاد و همه زندانیان سیاسی در زندان است. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم.
کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده، سعید شیرزاد و همه کارگران زندانی، معلمان دربند و زندانیان سیاسی در جریان است. به هر شکلی که میتوانید با این کارزار همکاری کنید. و صدای کارگران زندانی و زندانیان سیای در سطح جهان باشیم. متن انگلیسی نامه اتحادیه کارگران پست ضمیمه است.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٢ آذر ٩٤، ٣ دسامبر ٢٠١٥

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر