۱۳۹۱ آذر ۲۸, سه‌شنبه

خانواده محمد جراحي را حمايت كنيم


محمد جراحي كارگر زنداني وعضو كميته پي گيري كه اكنون 15 ماه  است در زندان به سر ميبرد.
 اومحكوم به5 سال زندان شده است. مدتي است كه پليس با لباس ويا بدون لبا س به عنوان لباس شخصي فرزندان محمد جراحي را تحت عناوين مختلف تحت فشارهاي  روحي و رواني قرار داده است. پليس در تلاش است  از اين طريق  او را نيز شكنجه  دهد..زيرا چنين رفتاري با خانواده و يا خود زنداني  طبق قوانين جاري شكنجه محسوب ميگردد. در هر صورت  پليس امنيت و اطلاعات مسول  سلامت جان  خود محمد جراحي و خانواده اش است. كارگران و مردم ازادي خواه كارگران زنداني وزندانيان سياسي هميشه و همواره نياز به حمايت دارند.اكنون خانواده محمد جراحي  تحت عناوين متفاوت اذيت و ازار ميشوند . اين نوع رفتارها  شكنجه محسوب  ميشود و رفتاري غير انساني است  .  شكنجه  خانواده و خود محمد  جراحي  فورا بايد متوقف شود.

كارگر زنداني  زنداني سياسي ازاد بايد گردد.

كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري ايران
21/9/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر