۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

بیانیه 63فراخوان به اقدام عملی و متحدانه در حمایت از رضا شهابی

در روزهای گذشته جمعی از فعالین چپ و کمونیست با صدور بیانیه ای ( که متن آن در زیر خواهد آمد) خطاب به تمامی احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی، تشکّل ها و نهادهای حامی جنبش کارگری ایران خواستار اقدام عملی و متحدانه برای حمایت هر چه بیش تر از رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سلامتش در زندان در اعتصاب غذا به سر می برد شدند.
به باور ما، این بیانیه به درستی ضرورتی را برجسته می کند که اکنون بیش از هر زمانی خود نمایی می کند. این که تنها می توان با اتحاد عمل و اقدامات فراگیر در حمایت از کارگران زندانی اقدام موثری انجام داد. در شرایطی که حکومت ضدکارگری جمهوری اسلامی هر روز یورش جدیدی را به سفره ی خالی تر از همیشه ی کارگران تدارک می بیند و در وضعیتی که بسیاری از فعالین کارگری تنها به جرم فعالیت های قانونی خود در زندان ها به سر می برند، خبررسانی و صدور بیانیه ها و اعلام حمایت ها گرچه لازم است اما هرگز کافی نیست.
کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی ضمن حمایت همه جانبه از پیشنهاد رفقای امضا کننده ی بیانیه؛ آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه های عملی جهت حمایت از رضا شهابی و سایر کارگران زندانی اعلام می دارد.
پیش به سوی اتحاد بیش تر برای فشار بیش تر
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
6/10/1391

بیانیه جمعی از فعالین چپ و کمونیست
 خطاب به تمامی احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی، تشکّل ها و نهادهای حامی جنبش کارگری ایران
 جان رضا شهابی در خطر است، مبارزه را از کلام به عرصه عمل ببریم !
 رفقا!
 چنان که مطلّع هستید، رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۹۱٣۱ (مطابق با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و این امر موجب نگرانی و تشویش خاطر همگان شده است. نیک می دانیم که شما نیز در این نگرانی سهیم هستید و انبوه اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی تان حاکی از این امر و بسیار دلگرم کننده بوده است.
 رفقا !
 اخبار و گزارشات پیرامون وضعیت سلامتی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی ایران به شکلی کاملا آشکار و غیرقابل انکار، از سوی اغلب نهادها و رسانه های بورژوایی، نادیده گرفته می شود و چنان که باید و شاید، اهمیت و توجه نمی یابد. این اگرچه چندان مایه تعجّب ما نیست و به ماهیت طبقاتی و جایگاه این جریانات در جنگ همه روزه و جاری در زمین سفت سیاست طبقاتی در ایران بر می گردد، اما در هر صورت، موجب به حاشیه رفتن اخبار مربوط به فعالین کارگری دربند شده و از فراگیر شدن آن جلوگیری می کند و موجب می گردد که فشار لازم بر دوش حکومت جمهوری اسلامی قرار نگیرد و به خواست ها و مطالبات آنان وقعی ننهد.
 از همین رو ضرورت انتقال عرصه مبارزه از کلام به عمل از جانب نیروهای چپ و کمونیست عمیقاً مشهود است و تلاش همه جانبه ما در جهت حمایت از فعالین کارگری زندانی را طلب می کند.
 رفقا!
 ما امضا کنندگان این بیانیه قویاً و موکداً اعلام می کنیم که تنها خبر رسانی و نگارش بیانیه های محکومیت کفایت نمی کند و لازم است که مانند دیگر مقاطع و برهه های حساّسی که پشت سر گذاشته ایم، اعتراضات و اعتصاباتی را جهت فشارهای همه جانبه و بین المللی بر رژیم سرمایه در ایران ترتیب دهیم.
 از شما رفیقانه می خواهیم که همگی در کنار هم، دست به ایجاد و سازماندهی زنجیره ای از اعتراضات به هم پیوسته بزنیم و صدای مبارزات کارگران و فعالین کارگری در سطح بین المللی و خارج از ایران باشیم. سندیکاها و اتحادیه های کارگری کشورهای مختلف را برای حمایت از فعالین کارگری بسیج نماییم و با کوشش هایمان، حکومت جمهوری اسلامی را وادار نماییم که فوراً به خواسته های برحق رضا شهابی تن داده و او را تحت درمان فوری قرار دهد.
 تلاش مصرّانه و متّحدانه ما، ادای دینی به مبارزات شجاعانه کارگران و فعالین کارگری در ایران و مانعی برای تداوم سرکوب بیرحمانه آنان توسط حکومت سرمایه جمهوری اسلامی است.
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
 آرام فرجام
 آرش عزیزی
 امید حبیبی نیا
 بهروز جاوید تهرانی
 پریسا نصرآبادی
 پژمان رحیمی
 پویا عزیزی
 پیام شاکر
 رایا دشتبان
 رژین محمدی
 روبرت سپانیان
 سوسن شهبازی
 سیمین دبیری
 سیمین روزگرد
 صمد بهادری طولابی
 عباس سماکار
 عابد رضایی
 عزیز میری
 فرهاد کرامتی
 فرهاد مظفری
 محمد غزنویان
 مرجان افتخاری
 مرجان عبدی
 مریم افشاری
 مصی شیروانی
 مینا زاده
 نیما پوریعقوب
 نینا دانشیان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر