۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

شاهرخ زمانی را به زندان ارسنجان شیراز منتقل کردندامروز شنبه 22 مهر،شاهرخ زمانی را به زندان ارسنجان شیراز منتقل کردند.اخبار تکمیلی را ارائه خواهیم داد.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی

1391/7/27

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر