۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

بیانیه 56
شاهرخ زمانی در زندان گوهر دشت تحت فشار مضاعف است!!!

طی خبری از منبع موثق در 22/7/1391 اطلاع یافتیم که شاهرخ زمانی را از زندان مرکزی تبریز با دستبند و پابند به زندان ارسنجان فارس انتقال دادند .
ما این خبر به اضافه علل این تبعید و اتفاقاتی که در زندان تبریز پیش آمده بود از جمله در مورد ضرب وشتم مرادپور ،بازجویی مجدد یوسف عبدالهی و محمدآبادی و همچنین اعتراضات شفاهی و کتبی زندانیان کارگر در بند کاردرمانی نسبت به کمی دستمزدشان و... را در بیانیه 55 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی نوشتیم اما پس از دو روز جستجو متوجه شدیم شاهرخ زمانی را به زندان ارسنجان نبرده اند . ضمن اینکه بسیار نگران شدیم در رابطه با منابع خبری خود نیز اقدام به پرسشهایی کردیم . آنچه دستگیرمان شد عبارت است از اینکه کمیته امنیت و مسئولین رده های مختلف زندان مرکزی تبریز پس از جستجوهای زیادو تقریبا" هفتگی سالنها و اطاقها و تمامی وسایل زندانیان موفق به کشف کانالهای ارتباطی نشدند این بار نقشه کشیدند که با پخش اخبار غلط باعث بی اعتباری ارتباطات و کمیته حمایت از شاهرخ زمانی شوند . پس از بررسی دقیق و پرسش از منبع خبری خود معلوم شد که مسئولین زندان خبر فوق را که شاهرخ زمانی به زندان ارسنجان تبعید می شود را به وسیله یکی از مأموران همراه شاهرخ به چند نفر از زندانیان، تقریبا" درگوشی و دوستانه رسانده است تا این خبر به دست ما برسد و آن را اعلام نماییم و بعد که شاهرخ زمانی را به زندان دیگر بردند آنوقت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و روابط و کانالهای آن زیر سئوال خواهند رفت تا از این طریق اخبار درست آن نیز بی اعتبار محسوب شده چندان مورد توجه واقع نشوند . برای مقابله با چنین حیله و فریبکاری باید هشیار باشیم بعید نیست که از این پس نیز چنین حیله هایی به کار برند .ما از تمامی افرادی که بیانیه ها و اخبار منتشر شده ی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی را  دریافت می کنند انتظار داریم اعتبار اخبار و بیانیه های این کمیته را بر مبنای جزئیات مورد سنجش قرار ندهند که در این صورت دشمن موفق به ایجاد بی اعتمادی و تفرقه خواهد شد ،بلکه آنها را به صورت تکاملی در روند تاریخی اخبار و بیانیه ها در نظر گرفته و برآمد مجموعه ای از آنها را به عنوان اخبار و مسائل کاملا" درست تلقی نمایند ، و البته هر خبری یا اعلانی که بعد از انتشار معلوم شود که اشتباه یا نادرست بوده است کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در اسرع وقت اشتباه یا نادرست بودن آن را اعلام و به دنبال آن اخبار صحیح را نیز به عنوان وظیفه ی انکارناپذیر خود منتشر خواهد کرد .
مورد دیگری که باید روی آن بسیار متمرکز شد عبارت است از اینکه فعالیت و عملکرد کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ، همچنین کانالهای ارتباطی آن ،بخصوص اعمال حمایتی و اعتراضی  رفقا در کشورهای مختلف مانند برگزاری آکسیونها  جلب حمایت نهادها و احزاب انقلابی و اعتراضات متحدانه ، همه مجموعا" باعث تحت فشار قرار گرفتن نظام و مأمورانش شده است . به این دلیل است که آنها تلاش می کنند برای نجات خود از فشارهای وارده اخبار غلط پخش نمایند تا این همکاریهای شروع شده ی متحدانه را در نطفه خفه کنند .
 پخش اخبار دروغین و انحرافی نشان میدهد که فعالیت و مبارزات زندانیان در داخل زندان ها و حمایت کنندگان آن ها در بیرون مکمل یک دیگر است و آنچنان کارساز است که باعث گردیده ماموران در رده های مختلف مجبور به تغییر روش شوند یعنی عکس العمل دشمن نشان میدهد که مبارزه ی عملی متحدانه تنها راه چاره است در نتیجه هرچه بیشتر فشار بیاوریم دشمن بیشتر عقب نشینی کرده در مرحله ای مجبور به قبول شکست خواهد بود.
اکنون شاهرخ زمانی در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت زندانی است.او در بندی زندانی است که مسئولیت بند به صورت مشترک تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات است.لازم به تذکر است که طی سیاست اعلام نشده سپاه و وزارت اطلاعات زندانی هایی که مقاوم هستند و حاضر به پذیزفتن اتهامات دروغین نمیباشند را از اقصی نقاط کشور به این بند می آورند تا در صورت نیاز کنترل هرچه بیشتری روی آن ها داشته باشند .دقت به این موضوع از آن حهت بسیار مهم است که در دهه ی شصت نیز در زندان های مختلف بند هایی به نام بند سر موضع وجود داشت از جمله بند 3 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سر موضع بود.بنا به این دلیل و دلایل دیگر اعلام میکنیم هرگونه مسئولیت جان شاهرخ زمانی به عهده ی سران نظام اسلامی است و هم چنین از تمامی فعالین و انقلابیون در هرجایی از جهان باشند میخواهیم
برای شکست دادن طرح های ضد انسانی وزارت اطلاعات،سپاه و قوه ی قضاییه هرچه بیشتر دست به اعتراضات عملی بزنند این تنها راه نجات زندانیان سیاسی است.
شاهرخ زمانی با مقاومت بی مثال خود در مقابل اتهامات دروغین وظایف خود را به عنوان یک کارگر فعال انجام داده و به یک الگوی مقاومت تبدیل شده است حال وظیفه ی تک تک کارگران،دانشجویان،دانش آموزان،زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب،نهاد ها و سازمان ها و احزاب انقلابی است که با حمایت های عملی متحدانه و گسترده و سازماندهی اعتراضات مستمر در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی انجام وظیفه کنند و نقشه های ضدانسانی جمهوری اسلامی را با شکست روبرو کرده این حکومت سرمایه داری را وادار به عقب نشینی نمایند.
رفقا اقدامات و اعتراضات عملی اگر متحدانه و مستمر صورت نگیرند نمیتوانیم در مبارزه ی طبقاتی که آزاد شدن زندانیان بخشی از آن  است قدمی به جلو برداریم.گسترده باد اعتراضات سازمان یافته برای آزادسازی زندانیان

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

29/7/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر