۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

بیانیه 53محمد جراحی را آزاد کنید!!!

روز یکشنبه 9/7/1391 محمد جراحی را از زندان برای سی تی اسن ناحیه گردن و گلو به بیمارستان بیرون از زندان اعزام کردند ، پس از انجام سی تی اسکن مجددا" به زندان مرکزی تبریز بر گرداندند. بیش از سه ماه است بیماری او شدت یافته و در ناحیه گردن ، گلو و تار های صوتی دچار تورم بسیار شدیدی شده است.
علی رغم تلاش های زیاد او و دوستانش در زندان معاینه و سی تی اسکن لازم سه ماه به طول انجامیده است . اگر به مسئولین زندان فشار وارد نشود، معلوم نیست که مداوای او انجام شود و اگر انجام شود با چقدر تاخیر ممکن خواهد بود . اگر به حمایت های عملی از محمد جراحی اقدام نشود سهل انگاری های مسئولین زندان و قوه قضائیه باعث وخیم تر شدن بیماری و وارد شدن خسارت های جانی جبران ناپذیر به سلامتی محمد جراحی خواهد شد.
جمهوری اسلامی علی رغم اینکه در نگهداری زندانیان مانند بقیه عرصه های حکومتی خود دچار تزلزل و فشار است و هر روز نا توانتر از قبل می گردد ، هر روز در گوشه ای افتضاحی به بار می آورد ، هر روز در جای از اقتدار ضد کارگریش شکافی دیده می شود. اما به دلیل عدم سازمان یافتگی و پراکندگی طبقه کارگر و سازمانها و احزاب مبارز همچنان با استفاده از ثروت هنگفت خلقهای ایران و غارت سرمایه های عمومی ، با وصله و پبنه کرد خود به زور هزینه های سر سام آور ، پایه های متزلزل خود را تقویت کند.
در شرایط موجود اگر بتوانیم همکاری های در نقاط مشترک ایجاد و گسترش بدهیم ، با کمترین هزینه و در مدت زمان کوتاهی می توانیم نه تنها زندانیان سیاسی را آزاد کنیم بلکه می توانیم در بسیاری از عرصه های مبارزه جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنیم.
در حالی که به دلیل ضعف و پراکندگی ما محمد جراحی نیز مانند بسیاری از کارگران بی گناه دستگیر ، محاکمه و زندانی شده است . او را به پنج سال زندان محکوم کرده اند که اکنون بیش از یک سال است در زندان به سر می برد .ما ضمن اینکه به زندانی کردن کارگران و بخصوص محمد جراحی شدیدا" اعتراض می کنیم خواهان مداوای سریع و  آزادی فوری و بی قید و شرط او  وتمامی زندانیان سیاسی هستیم .
اما این خواسته نمی تواند جامه عمل بپوشد مگر اینکه تمامی نهاد های کارگری و مدنی و حقوق بشر ، احزاب و سازمانهای مبارز ، متحدانه و یک صدا دست به اعتراضات و حمایت همه جانبه بزنند

به امید روزی که در هیچ جای از دنیا زندان و زندانی وجود نداشته باشد.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

10/7/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر