۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه

کلیپ های حمایتی از مبارزات کارگران ساخته شده توسط نهاد های همبستگی با کارگران ایران

ماه اکتبر2011 کمپین آزادی کارگران زندانیکلیپ کمپین به سه زبان و اطلاعیه درباره پتروشیمی


اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر۲ نظر: