۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

بیانیه شماره 24


مبارزه و حمایت ها به بار نشست


و

شاهرخ زمانی
عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری آزاد شد!!!


ضمن تشکر و قدردانی ، به تمامی مبارزین در راه آزادی زندانیان ، آزادی شاهرخ زمانی ، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری همچنین عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش،  را تبریک می گوئیم.

بالاخره پس از تلاش و کوشش بسیاری از جانب دوستان و خانواده، شاهرخ زمانی حدود ساعت 22 روز چهارشنبه مورخ 27/7/1390 از زندان تبریز بطور موقت آزاد شد.

طی نزدیک به یک ماه گذشته که وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی شاهرخ زمانی از طرف شعبه یک دادگاه تبریز خواسته شده بود. کشمکش زیادی وجود داشت قاضی پس از اعلام 200 میلیون وثیقه ، بطور ضمنی با 150 میلیون نیز موافقت کرده بود زمانی که خانواده شاهرخ با زحمات و تلاش فروان توانستند 150 میلیون وثیقه را تهیه کنند قاضی به بهانه اینکه شاهرخ از داخل زندان در حالی که خود گرفتار و در بند است شکایت نامه های علیه وزارت اطلاعات تحت عنوان اینکه این وزارت خانه زندان تبریز را به کهریزک دوم تبدیل کرده است نوشته وبه دادگاه ارایه داده است به جای رسیدگی به شکایت شاکی خشمگین شده حرف خود را عوض کرده اعلام کرد دیگر کمتر از 200 میلیون را نمی پذیرد. این اعلام باعث شد آزادی شاهرخ 12 روز به تاخیر افتاد.

این گونه جانبداری ها نشان می دهد که قضات در ایران چه کسانی هستند . که البته همان بازجو – قاضی های وامداری هستند که در درون قلمرو نظام اسلامی سرمایه داری تحت آموزش و تاثیر حاصل ذاتی تربیت نظام فوق، هیچ بویی از عدالت ، درستی و صداقت حتی در حد سرمایه داری نیز نبرده اند.وجود چنین قضاتی فقط و فقط در جمهوری اسلامی سرمایه داری امکان پذیر است.

نباید فراموش کنیم با وجود این همه جانبداری ، خشم و غضب حتی چنین قضاتی نیز از ترس مبارزه و نبرد روز افزون طبقه کارگر، چه به صورت داخلی و چه به صورت جهانی مجبور می شوند علی رغم میل باطنی خود و ولی نعمت شان (مجموعه جمهوری اسلامی) زندانی ها را آزاد کنند . امروز جمهوری اسلامی با سبک و سنگین کردن مبارزات کارگران در داخل از جمله اعتصابات گسترده و روز افزون و وجود زمینه وبستر گسترده برای انواع اعتراضات ، همچنین عمیقتر شدن هر روزه شکاف میان جناح های مختلف  خودش و مهمتر از همه اعتراضات طبقه کارگر در تمامی جهان که به اشکال مختلف ادامه دارد. می داند اگر فشار را زیاد کند یا همچنان ادامه بدهد گرفتار انفجار خواهد شد. بنا براین در حالی که به شدت از دست فعالین خشمگین و غضبناک است اما ناچارا" آنها را آزاد  می کند. پس رفقا، زمان برای افزایش فشار و پس زدن جمهوری اسلامی و بدست آوردن آزادی عزیزانمان، بسیار مناسب است.


پیش بسوی گسترش اعتراضات متحدانه برای آزادی بقیه زندانیان

 
ما در چنین زمانی از :


کارگران ، تشکل های کارگری ، دانشجویان ، زنان ، معلمان و جوانان ، هم چنین از سازمانها ، احزاب و نهادهای جهانی می خواهیم فرصت را از دست ندهند ، برای پس زدن جمهوری اسلامی سرمایه داری هرچه گسترده و متحدانه تر دست به اعتراض بزنند . تا بتوانیم جمهوری اسلامی را مجبور به آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کرده و وادار کنیم برای همیشه دست از دستگیری و تعقیب آنها بر دارد.

ما امید واریم با گسترش مبارزات متحدانه به زودی شاهد آزادی ابراهیم مددی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا شهابی و بقیه عزیزانمان باشیم.پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/7/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر